Unikt bronsåldersfynd strax söder om Alingsås

KATEGORIER: Vetenskap / Historia och arkeologi

Unikt bronsåldersfynd strax söder om Alingsås

En wulstring, fotring, som bars av en kvinna under bronsåldern. Foto: Mats Hellgren

2021-04-30 Ett 50-tal föremål som tillhört en eller flera högstatuskvinnor under bronsåldern hittades den 8 april 2021 i ett skogsområde söder om Alingsås.

Föremålen är mycket exklusiva och av en fantastisk kvalitet. De ser orörda ut och är i princip kompletta.  

Forskarna bedömer att föremålen är från perioden yngre bronsåldern, cirka 700-500 f.Kr.

Kvinnorna bar de här föremålen för att signalera deras höga status.

Föremålen är så kallade depåfynd, alltså blev de avsiktligt placerade där, troligen i samband med begravning.

Liknande fynd har gjorts i norra Tyskland samt i Polen något som visar på kontakt mellan de olika grupperna.

Dräktnål. Foto: Mats Hellgren

Dräktnål. Foto: Mats Hellgren

Fyndet innehållet halsringar, stora armringar, fotringar, spiralnålar, kedjor och en tutulus (klädes- eller bältesprydnad).

Man hiyttade däremot även en holkyxa samt restprodukter från bronsgjutning.

Läs mer här (Götebors universitet).

Glasögonformat spänne i spiral. Foto: Mats Hellgren

Glasögonformat spänne i spiral. Foto: Mats Hellgren

Del av halsring. Foto: Mats Hellgren

Del av halsring. Foto: Mats Hellgren