Forskare avslöjar hur många det tar för att kolonisera Mars

KATEGORIER: Vetenskap / Universum

Väljer man att skicka färre än så, finns det en stor chans att kolonin slutar i något som liknar Flugornas herre eller ännu värre.

Forskare avslöjar hur många behövs för att kolonisera Mars

2023-09-03 Så få som 22 personer skulle kunna upprätthålla en koloni av pionjärer tillräckligt länge för att etablera en mänsklig närvaro på Mars.

Denna slutsats drogs av amerikanska forskare som använde modellering och simulering för att komma fram till den minsta initiala befolkningsstorleken för en framgångsrik Mars-koloni som fortsätter att växa och utvecklas.

Väljer man att skicka färre än så, finns det en stor chans att kolonin slutar i något som liknar Flugornas herre eller ännu värre.

Detta antal är lägre än tidigare uppskattningar på 110 människor. Ju fler desto bättre även om det bli så mycket dyrare med varje extra person.

Forskarna fann dessutom att den nya kolonin måste ha rätt blandning av personlighetstyper som kan jobba tillsammans under en lång tid i en isolerad miljö.

Ett bemannat uppdrag till Mars i mänsklighetens närmaste framtid börjar verka mer som en oundviklighet än en möjlighet.

Även om man inte kan vara säker på hur en koloni kommer att växa och utvecklas, vet vi att det kommer att bli svårt, med många problem att lösa.

"Utöver att bryta några grundläggande mineraler och vatten kommer kolonisatörerna att vara beroende av leveranser från jorden och påfyllning av nödvändigheter via tekniska medel, dvs splittring av marsvatten i syre för andning och väte för bränsle", skriver forskarna.

"Utöver de tekniska utmaningarna kommer framtida kolonister att möta psykologiska och beteendemässiga utmaningar. Vårt mål är att bättre förstå beteendemässiga och psykologiska interaktioner mellan framtida marskolonister genom en agentbaserad modellering (ABM-simulering)”

Agentbaserad modellering är en teknik som vanligtvis används inom hälso- eller ekonomisk forskning. I grund och botten är de datorsimuleringar utformade för att studera interaktionerna mellan autonoma beslutsfattande "agenter" i ett system. Även om det vanligtvis är fokuserat på människor, kan systemet också innehålla objekt, plats och tidens gång.

Teamet inkluderade i sin modellering fyra personlighetstyper:

Trevliga, med låg konkurrens, låg aggression och låg fixering vid rutin

Sociala, som är måttligt konkurrensinriktade i sociala interaktioner och som vill ha social interaktion, men de har också låg rutinfixering

Reaktiva, som är måttligt konkurrensinriktade i sociala interaktioner och rutinfixerade.

Neurotiker, som är mycket konkurrensinriktade, aggressiva socialt, mycket rutinfixerade och blir lätt uttråkade.

Varje agent tilldelades också färdigheter från två kategorier; ledning och teknik. Andra faktorer, såsom resurstillgänglighet, interpersonella relationer och parningar vad gällde olika aktiviteter, togs med i beräkningen.

Som underlag använde forskarna studier av människor som levde i andra typer av isolerade miljöer med hög stress, såsom Antarktis, ubåtar och den internationella rymdstationen.

Forskarna testade modellen fem gånger för en tidsperiod av 28 år. Befolkningsstorleken varierades från 10 till 170 individer. De testade även ännu mindre initiala befolkningsmängder.

Fyra kritiska uppgifter måste ständigt utföras på en marskoloni, nämligen luft-, vatten- och livsmedelsproduktion samt avlägsnande av avfall samt återhämtning från olyckor.  Den absoluta minsta befolkningen var på 10 individer för en stabil koloni. Efter 28 år var den minsta startpopulationen 22. Personlighetstyperna spelade också en roll.

"I alla omgångar var den trevliga personlighetstypen den enda som överlevde hela varaktigheten av modellkörningar", skriver forskarna.

"Detta beror sannolikt på att denna personlighetstyp har den bästa hanteringsförmågan, och efter långa perioder har varje agent utsatts för en serie stressfaktorer, liksom rymd- och livsmiljöolyckor."

Kanske inte överraskande representerar dock neurotiska personlighetstyper en belastning i simuleringen. Forskarna fann att neurotiska kolonister bidrar till befolkningsminskning. De dör oftare jämfört med andra personlighetstyper; Och det är först när dessa personligheter har nått en tillräckligt låg nivå som resten av befolkningen kan stabiliseras.

Lyckligtvis är denna information inte ny för NASA, som redan väljer astronauter först efter en lång och noggrann granskningsprocess som inkluderar personlighetsbedömningar.

Forskningen visar dock hur viktigt det kan vara att ta hänsyn till själva människan i mänsklig uppdragsplanering.

Forskningen visas på preprint-servern arXiv  och har ännu inte granskats.