KATEGORIER: Vetenskap / Universum

Så försämras astronauters immunförsvar i rymden

Alla byggstenar i DNA och RNA har nu hittats i meteoriter

2022-04-29 Tyngdlösheten i rymden utgör ett hot mot människans hälsa, genom att immunsystemet försvagas. Förändringarna i immunsystem kvarstår efter hemkomst.

Brist på bra immunförsvar ökar risken för infektioner och återaktivering av latenta virus i kroppen.

För att ta reda mera exakt på vad som händer med immunförsvaret under rymdfärder har forskarna undersökt T-celler i blod från personer som exponerades för simulerad tyngdlöshet genom så kallad torr nedsänkning.

En specialbyggd vattensäng användes som lurar kroppen att tro att den befinner sig i viktlöst tillstånd.

Åtta friska frivilliga ingick i experimentet, som under tre veckor exponerades för simulerad viktlöshet.

Blodanalyserna gjordes innan experimentet startade och sedan 7, 14 och 21 dagar efter starten. Blodet analyserades igen 7 dagar efter experimentets avslut.

De fann att T-cellerna markant förändrade sitt genuttryck, det vill säga vilka gener som var aktiva och inte, efter 7 och 14 dagars viktlöshet och att cellerna då blev mer omogna i sitt genprogram. Störst påverkan sågs efter 14 dagar.

T-cellerna började mer likna nybildade, så kallade naiva T-celler som ännu inte stött på några inkräktare. Detta skulle kunna innebära att de tar längre tid på sig att aktiveras och därmed blir sämre på att bekämpa tumörceller och infektioner.

Efter 21 dagar hade T-cellerna ”anpassat” sitt genuttryck till viktlöshet så att det nästan återgått till det normala. Men vid analyserna som gjordes sju dagar efter att experimentet avslutats hade cellerna återfått vissa av förändringarna.

Forskarna planerar nu att utnyttja sondraketplattformen vid rymdbasen Esrange i Kiruna för att studera hur T-cellerna beter sig under tyngdlöshet och hur deras funktion påverkas.

 

 

Källa:

Så försämras astronauters immunförsvar i rymden, Karolinska Institutet, 2023-08-25

Publikation:

“Exposure of volunteers to microgravity by dry immersion bed over 21 days results in gene expression changes and adaptation of T cells”. Science Advances, online 25 augusti 2023, doi: 10.1126/sciadv.adg1610.