Teknisk utveckling kommer att utplåna homo sapiens och skapa nya människoarter, hävdar astronom och expert

Vetenskap / Teknik / AI och robotik

2016-01-19 Det kommer inte att bli krig, politik eller fattigdom som så småningom kommer att utplåna mänskligheten såsom vi känner till den, hävdar astronomen Seth Shostak i en debattartikel för SETI Institutet (Search for Extraterrestrial Intelligence Institute).

Mänsklighetens slut blir i stället en följd av designade barn, utveckling av generell artificiell intelligens och kolonisering av den närliggande rymden. Utvecklingar och forskningar på dessa områden kommer att leda till skapandet av helt nya främmande människoarter.

Förändringarna som kommer att äga rum under det 21:a århundrandet är djupgående och inte nödvändigtvis dåliga, hävdar han.

För det första kommer människor att förändras från det faktum av vi äntligen kommer att förstå biologi på molekylär nivå något som kommer att leda till vi kommer att kunna bota alla sjukdomar. Detta kommer att ge upphov till inledningen av en ny epok av ”designade babys”. Vi  kommer dessutom att vilja förbättra oss själva.

Vi kan så småningom producera avkomma som är så olika från oss som hundar är från grå vargarna.” menar Shostak.

För det andra kommer mänskligheten att expandera i den närliggande rymden. Ett syfte kommer att vara utvinnandet av resurser. Ett annat syfte har med kolonisering av rymden att göra. Därmed kommer överbefolkningshotet att minska medan krig kommer att försvinna. Det är något som vi måste göra, för våra barns skull annars riskerar vår avkomma att leva ett begränsat liv av krig över knappa resurser. Redan idag finns det företag som planerar att utvinna zink, koppar och platina i närliggande asteroider. Sedan behöver man inte kolonisera Mars eller månen utan skapa kretsande tekniska miljöer för människor utan rymddräkt.  Man kan därmed föreställa sig en expansion av den internationella rymdstationen ett par tusen gånger. Självklart kommer människor i sådana miljöer att se mycket olika ut människor på jorden tusen år sedan.

Det är däremot inte bara designade barn och rymdkolonier som kommer att förändra mänskligheten så som vi känner till den. Före 2100, kommer vi att utveckla generell artificiell intelligens (GAI). Detta kommer att göra det möjligt för maskiner att ta över jobb som utförs av människor. Man pratar inte endast om datorer som spelar schack eller Jeopardy, utan sådana som kan utföra andra typer av jobb, såsom tjänstemannajobb.
Sådana maskiner kommer inte nödvändigtvis att vara stora. En synaps i hjärnan är ett par tusen nanometer i storlek.  En transistor på ett chip är hundratals gånger mindre. Den hårdvara som är nödvändig för intelligens på människonivå skulle kunna få plats i en iPad, något som är sant redan idag. Man kommer att flytta över sådana vardagliga problem som politik, krig eller ekonomi till sådana chip.

Det är utvecklingen av GAI enligt Shostak som kommer att utgöra den mest dramatiska drivkraften för förändring. I ett sådant sammanhang pratar vi inte längre om förbättring av våra efterträdare utan om att ersätta de med konstruerade sådana.

Kanske kan vi sprida vår kultur och oss själva genom att sätta chips i våra hjärnor eller genom att helt enkelt ladda upp våra hjärnor i maskiner. Men du kan vara säker på att resultatet inte kommer att vara Homo Sapiens som vi har känt till under de senaste 50 tusen åren.” hävdar Shostak.

Källa: Could This Be Humanity's Last Century?, av Seth Shostak, 2016-01-15