Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Framgångsrik transplantation från genförändrad gris till människa

Gris-till-människa transplantationer kommer ett steg närmare med nytt test

Framgångsrik transplantation från genförändrad gris till människa

2021-10-22: För första gången lyckades forskare transplantera en genförändrad grisnjure till en människokropp. Kroppen som användes i studien var hjärndöd.

Njuren fungerade normalt utan att kroppen omedelbart började avstötta organet.

I normala fall kommet en sockerart i grisceller, främmande för människokroppen att leda till omedelbar organavstötning. Genförändringen som hade tagit plats eliminerade sockerarten ifråga.

Grisnjuren kopplades till människokroppens stora blodkärl utanför själva kroppen och kunde observeras under två dagar. Njuren filtrerade avfall och producerade urin, dvs. fyllde sin normala funktion.

Djur till människa transplantationer är inte en ny idé. Tanken har varit närvarande sedan 1600-talet. På 1900-talet transplanterade en kirurg exempelvis ett babianhjärta till ett döende spädbarn som levde i 21 dagar.Man har sedan övergått från primater till grisar. Grisar väcker inte lika stora etiska problem i och med människor redan ser grisar som föda. Genförändring kan också överbrygga klyftan mellan arterna.

I medicinsk mening används redan grishjärtklaffar medan det blodförtunnande heparinet också kommer från grisens tarmar. I kina används grishornhinnor för att återställa synen.

En av forskarna, Dr. Robert Montgomery, har själv för tre år sedan fått en hjärttransplantation från en donator med hepatit C. Köerna för organtransplantation är långa och många människor dör varje dag i väntan på lämpliga organ.

Innan transplantationer från gris till människa blir helt godkända måste man lämna in mer bevis, och denna transplantation är ett viktigt steg framåt, hävdar forskarna.

Det kan för vissa människor kännas etiskt fel att föda upp grisar bara för deras organ, men forskarna hoppas avlägsna så mycket som möjligt av grisarnas lidande.


Källa: Pig-to-human transplants come a step closer with new test, AP


Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.