Forskning visar att en typ av omega-3 fettsyra förgiftar cancerceller

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Ännu en anledning att äta mer fisk eller öka intaget av omega-3-fettsyror.

Fetma kan orsaka cancer bara för att större organ består av fler celler

2021-06-14: DHA är en omega-3-fettsyra som spelar en avgörande roll i hjärnans funktion, för synen och reglering av inflammation i kroppen. DHA förknippas dessutom med bekämpning av cancer.

Ett tvärvetenskapligt team har kunna förklara den biokemiska mekanismen som gör det möjligt för DHA och relaterade fettsyror, att bromsa tillväxten av tumörer.

Forskningsresultatet publicerades nyligen i tidskriften Cell Metabolism.  

Man vet sedan 2016 att i en sur miljö, ersätter tumörceller glukos med lipider som en energikälla för att föröka sig. Man kunde dessutom bevisa att det är just dessa celler som är mest aggressiva och som lyckas lämna den ursprungliga tumörer för att generera metastaser.

Fler forskare bestämde sig att studera hur tumörceller reagerar på olika fettsyror.

"Vi upptäckte snart att vissa fettsyror stimulerade tumörcellerna medan andra dödade dem", förklarade forskarna. DHA förgiftar tumörcellerna.Normalt sett kommer tumörceller att undvika oxidation genom att lagra fettsyror i lipiddroppar. Tumörcellerna blir däremot överväldigade av mycket DHA och kan inte lagra fettsyran något som leder till oxidation och celldöd. Forskarna kunde dessutom studera vad som händer när man använder en lipidmetabolismhämmare som förhindrar bildandet av lipiddroppar. Fenomenet förstärks ytterligare.

Forskarna använde i studien 3D-tumörcellodlingssystem, så kallade sfäroider. De administrerade också DHA-anrikad diet till möss med tumörer och kunde se att tumörutvecklingen minskade mycket jämfört med mössen som fick en vanlig diet.

Eftersom DHA bekämpar cancer, bör vi få i oss minst 250 mg DHA per dag.

Källa: An Omega-3 that’s poison for tumours, Université catholique de Louvain

Referens: Cellmetabolism , 2021; DOI: 10.1016 / j.cmet.2021.05.016Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.