Fanns det vid något tillfälle liv på månen?

KATEGORIER: Vetenskap / Universum

Två potentiella tidsperioder under vilka liv kunde ha utvecklats på månen.

Månen

2018-10-04 En studie som publicerades i tidningen Astrobiology 2018-07-23, tar upp två tidsperioder under månens avlägsna förflutna när förhållandena potentiellt möjliggjorde förutsättningar för livet att uppstå.

Strax efter att månen bildades för 4 miljarder år sedan utgav den enorma mängder vattenånga och andra gaser.

Vid ett annat tillfälle, för omkring 3,5 miljarder år sedan fick vulkanaktiviteten på månen ett uppsving.

I samband med båda tillfällena har frisättningen av gaser skapat flytande vatten på månens yta liksom en tät atmosfär som kan ha funnits kvar i miljontals år.
Månen hade då troligtvis också en magnetsfär som kunde ha skyddat eventuellt liv på ytan från solvinden, ett dödligt flöde av laddade partiklar som kommer från solen.

Månen har idag inte en atmosfär utan ett mycket tunt gaslager, som bland annat innehåller natrium och kalium, som försöker fungera som någon form av atmosfär.Studieförfattaren Dirk Schulze-Makuch, en astrobiolog vid Washington State University hävdade i ett uttalande att månen verkar ha varit beboelig under dessa två tidsperioder. Han nämner möjligheten att mikrobkulturer kan ha blomstrat i vattenpooler på månen.

Den nya studien bygger på data från olika rymduppdrag liksom analys av berg- och jordprover från månen. Under de senaste åren har studier också kunnat visa att det finns gott om is på månen och att vatten i flytande form kan finnas under ytan.

Men hur skulle livet på månen ha sett ut hade den utvecklats och vart kom detta liv ifrån?På jorden kan det tidigaste beviset på liv spåras tillbaka till cyanobakteriefossiler för mellan 3,5–3,8 miljarder år sedan. Cyanobakterier är mikroskopiska encelliga organismer som producerade syre genom fotosyntes.

Ingredienserna för livets uppkomst har tidigare hittats i meteoriter och man tror också att meteoriter kunde ha fört vatten till jorden i början av dess bildande. Sådana meteoriter som kolliderat med jordens yta har också kunnat landa på månens yta.

Detta var mycket vanligt i det tidiga solsystemet. Mikrober kunde också ha transporterats med hjälp av meteoriter till månen där de kunde ha bott i vattenpooler.

Livet kunde upprätthållas tack vare förekomsten av flytande vatten och en betydande atmosfär under långa perioder.


Referens

Was There an Early Habitability Window for Earth’s Moon? Astrobiology