Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa / Covid-19

Hjärtkärlproblem ökar hos korona-patienter ett år efter infektion

Cirka 55% ökning. Detta gäller alla slags patienter.

 

2022-02-09 En ny amerikansk studie har följt upp med hjälp av hälsojournaler, hälsan för patienter som återhämtat sig från covid-19 efter en akut infektion.

Det visade sig att patienter som återhämtat sig från korona löper 55 % större risk för att gå genom en allvarlig kardiovaskulär negativ erfarenhet året efter infektionen.

Studien publicerades i tidskriften Nature Medicin.

Omikron-varianten kan vara resultatet av en kollision mellan COVID och HIV

Att patienter utvecklar hjärtkärlproblem är allvarligt eftersom dessa är sjukdomar som inte försvinner utan som kommer att påverka den drabbade under resten av livet.

Forskarna analyserade cirka 150 000 positiva covid-19-fall och jämförde resultaten med två stora kontrollgrupper på mer en fem miljoner patienter.

Under första året efter infektion löpte covid-19-insjuknande 72 % större risk att drabbas av hjärtkärlsjukdomar jämfört med kontrollgruppen. De var också 52 procent mer benägna att få en stroke och 63 procent mer benägna att drabbas av en hjärtattack.I det stora hela fann forskarna att covid-19-överlevnade upplevde en 55 % högre risk att drabbas av allvarliga kardiovaskulära tillstånd under året efter att ha insjuknat i covid-19. Tillstånden inkluderade stroke, ischemisk och icke-ischemisk hjärtsjukdom, perikardit, myokardit och hjärtsvikt.

Även om de som redan hade hjärtkärlsjukdomar drabbades hårdast fann studien att covid-19 ökade risken för kardiovaskulära tillstånd hos alla grupper.

Enligt forskarna är det mest anmärkningsvärda att människor som aldrig haft några problem med hjärta och kärl och som dessutom befann sig i lågriskzonen för att ha några, också utvecklade dem efter covid-19-infektion. Hjärtskadorna ökade enligt studien för alla slags patienter, unga och gamla, överviktiga och smala, kvinnor och män, personer med och utan diabetes, personer med lindrig och svår covid-19.

Varför korona ökar risken för hjärtkärlsjukdomar är oklart. Spekulationen är att det har att göra med cellskador samt hyperaktivering av immunförsvaret.

Tidigare liknande studier från Australien har visat liknande resultat. Alla deltagare i studien har varit ovaccinerade.
Den nya studien publicerades i tidskriften Nature Medicine .
Källa: Washington University School of Medicine i St. Louis

Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.