Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Kroppsluktkemikalie gör män lugnare och kvinnor aggressivare

Studien är ett exempel på kemikalier som vi inte är medvetna om men som påverkar vårt beteende och hjärnaktiviteten på subtila omedvetna sätt.

Framgångsrik transplantation från genförändrad gris till människa

2021-11-20: Hexadecanal är en kemikalie som ibland utsöndras från mänsklig hud, andedräkt och avföring.

Man vet inte riktigt under vilka förhållanden detta sker men forskare tror att människor genom dina kroppslukter ”kommunicerar” på undermedvetna sätt.

En ny studie visar att hexadecanal påverkar män och kvinnor olika. Slutsatsen drogs efter att forskare observerat studiedeltagarnas beteende och hjärnaktivitet. Studien leddes av Eva Mishor vid Weizmann vetenskapsinstitutet i Israel.

67 män och 60 kvinnor mellan 21 och 34 år gamla ingick i studien. De fick lukta på kryddnejlikaolja innan de spelade ett online ekonomispel. Hälften av deltagarna fick lukta på kryddnejlikaoljan som hade blandats med hexadecanal, som är luktlös och inte påverkade oljans upplevda lukt.Forskarna såg till att spelet verkade orättvist. Kvinnorna som fick lukta på hexadecanalen reagerade mer aggressivt på spelet medan männen reagerade mindre aggressivt jämfört med dem som inte fick lukta på hexadecanal.

Man tittade även på hjärnaktiviteten hos kvinnor och män som luktat på hexacanal. Båda könen hade ökad aktivitet i de delar av hjärnan som förknippas med igenkänning av sociala signaler.

När studiedeltagarna sedan kände sig provocerade av orättvisa i spelet hade kvinnorna ökad hjärnaktivitet hjärnområden som förknippas med aggressivt beteende. Hos män minskade dock hjärnaktiviteten i samma områden.

Metaboliska processer gör att människor själva tillverkar hexadecanal men man vet ännu inte om kost bidrar till ökad/minskad produktion.

Studien är ett exempel på kemikalier som vi inte är medvetna om men som påverkar vårt beteende och hjärnaktiviteten på subtila omedvetna sätt.


Källa: Body odour chemical makes men calmer but women more aggressive, New Scientist

Journal referensScience AdvancesDOI: 10.1126/sciadv.abg1530


Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.