Fallande mini-månar kan ha bildat jordens första kontinent

KATEGORIER: Vetenskap / Universum

Fallande mini-månar kan ha bildat jordens första kontinent

2018-05-16 Små månar kan ha regnat ner på en ung jord. Skräpet formade en ung värld genom att bygga den första kontinenten.

Forskare tror att månen bildades när ett objekt lika stor som Mars med namnet Theia kolliderade med proto-jorden cirka 100 miljoner år efter att solsystemet bildades. Kollisionen bildade en ring av smält sten runt jorden. Dessa stenar slogs samman och bildade månen.

Den israeliska forskaren Hagai Perets och hans kollegor hävdar att denna kollision inte var en singulär händelse. Det man missat var att flera kollisioner tog plats som en grundläggande aspekt i jordens tidiga bildning och utveckling.

Perets hävdar att skräp från jordens yta bars tillbaka i kretslopp runt jorden. Dessa bitar slogs samman för att bilda månen och många mindre månar. Banorna hos dessa små månar kunde förändras på grund av att man störde varandras gravitationsfält. När banorna runt jorden blev alltmer elliptiska kraschade många av dessa månar tillbaka på den unga jordens yta.De fallande månarna hällde stora mängder material på en enda plats, en effekt som kan ha byggt större strukturer på jorden, inklusive den första kontinenten.
Tanken att kollisioner kan ha orsakat topografiska följder är inte så konstig.

Forskarna misstänker till exempel att den bergiga regionen på månens avlägsna sida faktiskt utgörs av resterna av en mindre måne som kraschade på månens yta för länge sedan. Liknande effekter kan iakttas på andra planeter i solsystemet.

Inte alla håller med Perets. Erik Asphaug från Kaliforniens Universitet hävdade i en intervju med New Scientist att det tog cirka 100 miljoner år för jorden att svalna från magma och bilda en tjock skorpa. Därför skulle fallande månar ha behövt falla 100 miljoner år senare för att ha någon inverkan på jordens topografi. Det visar sig däremot att mini-månarna föll tidigare mot jorden.Perets argumenterar dock att skräpet skulle ha kommit till jorden efter det att största delen av planeten hade svalnat. Kollisionen var mild nog och materialet kom inte i kontakt med eller blandades med jordens inre. Perets hävdas således att detta skräp befinner sig förmodligen fortfarande på jordens mantel.

Att hitta bevis för denna teori är svårt. Enligt Christopher Spencer från Curtin Universiteten i Bentley, Australien är den äldsta bevarade kontinentalskorpan 4 miljarder år gammal och allt som inträffade under de första 600 miljonerna åren i jordens historia har blivit helt raderade.

Referens: arxiv.org/abs/1805.00019

Källor: New Scientist