Elon Musks demonstration av hjärngränssnitt i levande grisar

KATEGORIER: Vetenskap / AI & robotik

Elon Musks demonstration av hjärngränssnitt i levande grisar

2020-09-10 Den 28 augusti kunde Elon Musk med sitt hjärnmaskingränssnittsföretag, Neurolink, genomföra en live-demonstration av tekniken som han hoppas så småningom kan implanteras i människor.

Implantatet är myntstor med extremt tunna trådar som kommer ut från ena sidan. I hjärnan kommer trådarna att interagera med neuroner. De kan både upptäcka när neuronerna uppvisar aktivitet men enheten kan också stimulera neuronerna.

Gris

I live-demonstrationen deltog tre grisar. En av dem hade inget implantat, den andra hade ett implantat som övervakade nervcellerna i nosen, medan den tredje hade haft ett implantat som hade tagits bort. Musk ville bevisa att implantaten kunde tas bort utan fara. Han påstod att grisen hade återgått till att vara en normal gris utan skador, bi- eller efterverkningar.

På en skärm kunde man se direktsignaler från den implanterade grisens implantat.

Så småningom hoppas man kunna använda dessa implantat för att återställa lemmens funktion, förbättra mänsklig rörelse, behandla Parkinsons, samt få blinda att se och döva att höra. Bland annat fokuserar Neuralink enligt Musk på minnesförlust, blindhet och förlamning.

Att länka hjärnan till datorer kräver enligt Musk inte generell anestesi. Företagets långsiktiga mål är att uppnå symbios mellan människor och artificiell intelligens. När man kan samla in många hjärnsignaler från hjärnan kan datorhjärngränssnitten lära sig hur hjärnan använder dem för att kunna kommunicera med resten av kroppen som sedan kan replikeras och återanvändas.

Flera kritiska röster har bland annat nämnt att implantat i människor utgör en säkerhetsrisk liksom risk för infektion från implantat.

Dessutom tyckte någon att man bagatelliserade hjärnskadan som kommer från implantat. Det är inte lätt att veta om en gris som fått implantatet borttagen verkligen mår bra.

Musk försäkrar däremot alla om att företaget framför allt fokuserar på människor med svåra funktionshinder för närvarande och att man under en mycket lång tid måste ha ett verkligt medicinskt behov av att få tillgång till tekniken.

När man presenterar en teknik som bra för de svagaste har man knappt några anmärkningar men många frågor rörande eventuell missbruk av tekniken pratas det inte om.

Källor:

New Scientist: Elon Musk demonstrated a Neuralink brain implant in a live pig 2020-08-29

CNBC: Elon Musk demonstrates brain-computer tech Neuralink in live pigs 2020-08-28