Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Amning och sen introduktion av gluten skyddar mot typ 1-diabetes

Även om det finns ärftliga faktorer kan typ 1 diabetes triggas igång av kosten man får som spädbarn.

Amning och sen introduktion av gluten skyddar mot typ 1-diabetes

2021-10-20: Tidigare studier har visat att amning har rent allmänt positiva effekter för barnets hälsa, när det gäller utvecklingen av immunsystemet och tarmfloran.

Gluten har oftast en negativ effekt i och med den kan skada insulinproduktion.

Nu visar en metaanalys av tillgängliga tidigare studier, att amning och sen introduktion av gluten minskar risken för att barnet utvecklar typ 1 diabetes.

Nästan sex tusen artiklar som publicerades i medicinska tidskrifter fram till oktober 2020 har undersökts av forskare vid Karolinska Institutet.

96 artiklar handlade om sambandet mellan kostvanor och typ 1-diabeted bland barn och inkluderades i analysen.26 lika faktorer utvärderades, bland annat amning, ålder vid introduktion av olika livsmedel, vad mamman åt under graviditeten och kostvanor i barndomen.

För spädbarn som ammades i minst sex till 12 månader var risken för typ 1-diabetes 61 procent lägre än hos andra barn. Barn som introducerades till gluten vid tre till sex månaders ålder hade 64 procent lägre risk jämfört med barn som fått gluten tidigare.” (1)

Även om man inte ammar spädbarnet är risken för att ett barn skall drabbas av typ 1 diabetes fortfarande mycket låg. Icke desto mindre är forskningen viktig eftersom alltfler barn i Sverige utvecklar sjukdomen. Finns det typ 1-diabetes i generna är det också bra att försöka bröstamma och undvika gluten under första månaderna.


Källa: (1) Amning kopplas till minskad risk för typ 1-diabetes, Karolinska Institutet, 2021-10-18

Referens: “Dietary factors and risk of islet autoimmunity and type 1 diabetes: a systematic review and meta-analysis”, Anna-Maria Lampousi, Sofia Carlsson, Josefin E. Löfvenborg.EBioMedicine, online 14 oktober 2021, doi:10.1016/j.ebiom.2021.103633.

Läs mer: Bröstmjölk skyddar mot typ 1 diabetes, Lunds universitet - Diabetesportalen, 2017


Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.