Utomjordiska civilisationer skulle kunna flytta stjärnor över galaxen för att undvika kosmiska katastrofer

KATEGORIER: Vetenskap / Universum

Kanske behöver mänskligheten inte kolonisera rymden utan helt enkelt flytta solsystemet i en avlägsen framtiden.

Utomjordiska civilisationer skulle kunna flytta stjärnor över galaxen för att undvika kosmiska katastrofer

2020-07-14 Avancerade utomjordiska civilisationer skulle kunna bygga en maskin som kan flytta en stjärna för att kunna undvika kosmiska katastrofer, enligt Alexander Svoronos verksam vid Yale universitet.

Maskinen som de skulle kunna använda sig av, kallar han för en ”Star Tug” eller ”stjärnbogserare” som kan flytta ett helt stjärnsystem.

För att detta skall vara möjligt kan man placera en stor struktur, i vårt fall, som väger minst en femtedel av månens tyngd, cirka 10000 km från solen.

Tack vare gravitationskraften skulle solen dras mot objektet och skapa en acceleration. Hastigheten skulle kunna bli cirka 0,1 % av ljusets hastighet inom loppet av 5300 åren och sedan 10 % inom loppet av 38 millioner år.Strukturen skulle kunna på så vis dra stjärnan med kretsande planeter för att flytta den till en annan del av galaxen för att exempelvis undvika supernovor eller svarta hål. Stjärnbogseraren skulle driva sina motorer via kärnfusion genom att använda solmaterial.

Syronos tror att man skulle kunna kolonisera andra delar av galaxen eller till och med flytta stjärnsystemet till en helt ny galax.

"Du kan faktiskt expandera till en annan galax under hundratals miljoner år", säger Svoronos.

Det kommer att gå tusentals år innan vi kan skapa våra egna stjärnbogseringsanordningar, i och med detta ligger utanför mänsklighetens förmåga just nu, men i teorin kan vi leta efter utomjordingarnas "Star Tugs". Anomalier såsom stjärnor med konstiga banor är kanske inte alls naturliga spekulerar man.

Källa:

New Scientist. Alien civilisations could move their star to avoid a cosmic disaster

Referens:

Acta Astronautica,DOI:10.1016/j.actaastro.2020.07.005