Saturnus har nu fler upptäcka månar än Jupiter

KATEGORIER: Vetenskap / Universum

Saturnus är den nya månekungen!

Den första bilden på ett svart hål: Allt du behöver veta

2019-10-10 Ytterligare 20 månar som kretsar runt jätten Saturnus har upptäcks något som gör att planeten nu har totalt 82 månar jämfört med Jupiters 79.

Alla nya månar är rätt så små, cirka 5 km i diameter. De upptäcktes med hjälp av Subaru-teleskopet på Hawaii av ett forskarteam som leddes av Scott Sheppard vid Carnegie Institution for Science i Washington DC.

Endast tre av de 20 nyupptäckta månarna kretsar kring Saturnus i samma riktning som planeten snurrar. Dessa tre månar är prograda. Två av dessa månar har de tätaste banorna och det tar därför cirka två år för att snurra en gång runt Saturnus. Resterande 17 månar kretsar i motsatt riktning. De är retrograda. En av dessa månar har också den bredaste banan utav alla kända Saturnus-månar.

"Att studera banorna hos dessa månar kan avslöja deras ursprung, liksom information om förhållandena kring Saturnus vid tidpunkten för dess bildning”, förklarade Sheppard.Månarna tillhör två grupper. Två av de yttre månarna verkar tillhöra den så kallade inuitgruppen (eftersom de är uppkallade efter gudar i inuittmytologin) och som kommer från en ursprunglig större måne som slogs sönder i mindre bitar.

På samma sätt har de nyupptäckta retrograda månarna lutningar som liknar andra redan kända retrograda Saturniska månar, vilket indikerar att de också är troliga fragment från större sönderdelad större måne. Dessa retrograda månar finns i gruppen med namn som kommer från den norska mytologin. 

"Denna typ av gruppering av yttre månar ses också runt Jupiter, vilket indikerar att våldsamma kollisioner inträffade mellan månar i det saturniska systemet eller med andra föremål som asteroider eller kometer”, förklarade Sheppard.

Den tredje nyupptäckta progradsmånen har en lutning på cirka 36 grader, och liknar månarna i den galliska gruppen. Men denna nymåne kretsar mycket längre bort från Saturnus än någon av de andra progradsmånarna. Denna måne kan ha dragits utåt över tid, men en annan möjlighet är att den inte har något samband med andra liknande inre progradsmånar.

"Med hjälp av några av de största teleskopen i världen slutför vi nu inventeringen av de små månarna runt jätteplaneterna," säger Scott Sheppard. "De spelar en avgörande roll för att hjälpa oss att avgöra hur våra solsystemets planeter bildades och utvecklades." 

Förra året upptäckte Sheppard 12 nya månar som kretsade kring Jupiter. En online tävling sattes igång för att namnge fem av dem. Det offentliga engagemanget förra året gjorde att Sheppard beslutade att göra samma sak för Saturnusmånarna.

Källa:

Saturn Surpasses Jupiter After The Discovery Of 20 New Moons And You Can Help Name Them!, 2019-10-07, Carnegie Science