Vattumannens tre dekaner: Vilken är din?

AstroHoroskop

2024-02-22 Lär dig mer om dig själv eller om vattumännen i ditt liv. Passar både dig som har solen eller ascendenten i vattumannen.

Vattumannen är zodiakens elfte tecken, och förknippas med socialt ansvar, gruppdynamik men också individualitet. Att vara olika och ändå höra samman i ett kollektiv eller i ett samhälle. Vattumannen vill göra världen till en bättre plats. Man är oftast progressiv och har många vänner.

Vattumannen brukar illustreras av en man eller en ängel som häller ut vatten i en å. Detta kan symbolisera vattumannens opersonliga attityd. Om vatten symboliserar känslor, kommer känslorna att genomströmma alltet, helheten, inte bara enstaka människor.

Man kan tolka vattumannens vatten som kunskap, eftersom vattumannen är ett intellektuellt stjärntecken som brukar tycka om att läsa många böcker. Vattumannen förknippas med utopiskt tänkande. Vattnet kan också ses som intuition och vattumän är kända som zodiakens ockultister, med förmågan att kanalisera.

Självklart är inte alla vattumän likadana, något som bland annat återspeglas av de tre dekanerna. Två olika populära system finns, det moderna och kaldeiska.

Oavsett vilka planeter som styr enligt vilket system, kommer det i bakgrunden att finnas en influens från vattumannens styrare, som är Uranus och traditionellt även Saturnus. Detta kommer att hjälpa dig att förstå varför vattumän är så koncisa, rättframma, klara och organiserade är deras sätt att tycka och tänka. De kommer oftast att tillämpa deras logiska och intellektuella förmåga när det gäller relationer och samhället i stort. Uranus handlar om innovation och nytänkande. Saturnus ger vattumannen en förmåga att organisera och tillämpa tankar och idéer.

Tarotkortet Stjärnan som förknippas direkt med stjärntecknet vattumannen brukar representeras av en änglalik vattenbärare under en natthimmel med stjärnor som häller ut vatten. Ena foten på jorden, ena foten i vattnet, brukar innebära att man är medveten om problemen men att man vågar hoppas ändå. Stjärnan representerar ljuset i mörkret såväl som vår intuition och koppling till universum och till hela mänskligheten. Vattumannen är inte känslolös, men empatin riktas ut mot hela samhället, och helheten.

De tre dekanerna

De tre dekanerna har moderna härskarskap genom trefaldighet. Detta betyder att första dekanen har samband med vattumannen (Uranus/Saturnus), den andra har samband med lufttecknet tvillingarna (Merkurius) och den tredje dekanen har samband med det tredje lufttecknet vågen (Venus).

Det uråldriga kaldeiska systemet använder sig av en annan metod för härskarskap. Här styrs vattumannens dekaner Venus (dekan 1), Merkurius (dekan 2) samt månen (dekan 3).

Den första dekanen (0-9 grader): 21 - 30 januari

Den första dekanen styrs av Uranus genom trefaldighet. Här har vi den riktiga vattumannen. Denna vattuman är radikal, innovativ, spontan, häpnadsväckande och excentrisk. Saturnus är medregent när det gäller denna dekan, något som kan betyda att denna typ av vattuman också är ansvarsfull.

Enligt kaldeiskt härskarskap styrs denna dekan av Venus, som gör denna dekan kreativ, artistisk, relationsinriktad, romantisk och diplomatisk.

Uranus’ och Venus’ inflytande på Vattumannens första dekan skapar en blandning av progressiv idealism och empatisk diplomati, såväl som sökande efter rättvisa.

Tarotkortet 5 svärd förknippas med den första dekanen (Venus i vattumannen). Kortet förknippas med intellektuella seger, som man vinner tack vare balans mellan känsla och förnuft. Man håller sig lugn och ser alla sidor av argumentet. Man blandar inte in sin subjektivitet. Kortet har även en negativ innebörd, såsom svek och nederlag. Detta kan betyda att det uppstår en viss konflikt mellan ett behov av harmoni och ett behov av att göra uppror eller väcka upp andra med en stark intellekt och en revolutionerande urskiljningsförmåga. Man kan bryta mot status quo. Det kan uppstå lagöverträdelser.

Den andra dekanen (10-19 grader): 1-10 februari

Den andra dekanen styrs av Merkurius i båda systemen. Merkurius ger dem som är födda i denna dekan ett skarpt intellekt och förmågan att navigera i komplexa situationer med smidighet och fyndighet. De är ofta duktiga kommunikatörer, skickliga på att förmedla sina tankar och idéer med precision och tydlighet. Dessa vattumän är precis som tvillingarna, dualistiska, såväl som nyfikna, och intellektuella. Utmaningen blir att hitta en plats bortom alla tankar eftersom de kan gå genom perioder av mental rastlöshet.

Därför är det inte så konstigt att denna dekan förknippas med tarotkortet 6 svärd, som handlar om att gå mot lugnare vatten så att man kan hitta mental klarhet, förståelse och känslolmässig jämvikt. Å andra sidan handlar resan om att hitta meningen med livet. Detta kan göra dessa vattumän intresserade av livets stora frågor och de ockulta lärorna. Det som oftast också eftersträvas är en bra balans mellan mentala och moraliska förmågor.

Den tredje dekanen (20-29 grader): 10-19 februari

Enligt moderna system styrs den tredje dekanen i vattumannen av planeten Venus. Denna vattuman är kreativ, kärleksfull, relationsinriktad, balanserad och diplomatisk. Det kan finnas en kärlek till både materiella saker och god mat.

Månen enligt kaldeiskt härskarskap är också förhärskande här. Månen betonar ytterligare en stor aptit, såväl som en god intuition, moderlighet och sårbarhet. I och med denna vattuman är känslig på grund av månens inflytande, kan det sluta i att man till skillnad från de andra två dekanerna, är mera subjektiv och inåtvänd. Om personen född i denna dekan verkar kylig, kan detta bero på det skyddande yttre skalet som används som försvarsmekanism, en hård kall yta att gömma sig bakom.

Denna typ av vattuman kan också behöva större förståelse och ömhet, samt i lämpliga fall terapi och vägledning. De kan också ha ett intresse för olika livsfilosofier som hjälper dem att hantera vardagens alla ögonblick. Hemmet och familjen kan erbjuda det känslomässiga stöd som de längtar efter, något som de inte bör ignorera, annars kan de leva ett liv som inte är deras eget. Månens mottaglighet gör dessa vattumän även sårbara för manipulation utifrån och de kan bry sig för mycket om vad folk tycker och hur de uppfattas av andra.

Tarotkortet som förknippas med denna dekan är 7 svärd. Kortet förknippas med bedrägeri, list och konsten att manövrera strategiskt. Individer födda under denna dekan är inte alltid ärliga. Detta kan ha att göra med deras osäkerhet eller för att de måste behaga andra människor och spela en roll. De kan exempelvis ha en krävande egoistisk partner som denna vattuman är beroende av, som man vill behaga. Man skapar utåt en bild av perfektion. Man kan också ha en chef som man ständigt måste ljuga för. Detta kort innehåller också en varning att man inte riktigt använder sin mentala kapacitet på ett bra sätt utan att man snarare har en benägenhet att vara lat och ta den lätta vägen och agera på impulsiva sätt. Man bör rannsaka sig själv istället.

Den evolutionärt utvecklade vattumannen i denna dekan kan däremot helt enkelt ha en skarp intuition och stor känslomässig intelligens, något som gör att hen kan på subtila sätt påverka andra på ett diplomatiskt sätt. Man ljuger inte. Istället visar man hänsyn till hur andra känner.

Lär dig mer om sambandet mellan astrologi och tarot i boken Tarotkortens Astrologi