Det upplysta sinnet. Intelligent kärlek. Venus i esoterisk astrologi

Astro / Horoskop / Astroskola

Venus representerar det som är vackert och våra begär, liksom vår tillfredsställelse. Venus kommer dock till uttryck på både outvecklade och utvecklade sätt.

Det upplysta sinnet. Intelligent kärlek. Venus i esoterisk astrologi

Venus står för behovet av att gå samman. Venus-energin är en magnetisk kraft som kan attrahera kärlek och materiella ägodelar. Denna kraft kan också påverka vårt inre liv. Där det finns kaos, skapar Venus harmoni och balans.

Venus är skönhet, konst, nåd och lust. Venus styr över våra önskningar och behov och därmed över tillfredsställelse. Men hon är också normen i samhället. Saturnus är upphöjd i Vågen och därför styr Venus över de rätta sociala koderna för beteende i mänskliga interaktioner.Venus vill skapa ett sofistikerat samhälle i vilket Lagen om de rätta mänskliga relationerna råder. I en ideal värld är vi alla lika inför lagen. I en ideal värld finns det rättvisa och vänlighet och vi strävar efter allmän jämställdhet.

Venus är förhärskande även i oxens tecken. I oxen styr Venus över våra begär. Här har vi dock de materiella sakerna såsom egendom, mark, och den tillfredsställelse vi känner när vi manifesterar eller skaffar de saker som vi vill ha. Oxen är possessiv, inklusive i kärlek.

En outvecklad Venus vill ha allting utan någon diskriminering, medan en utvecklad Venus vet vad som är värt att ha.

Oxen är också Buddhas tecken i och med Buddha föddes med solen i oxen, hade många planeter i oxen och blev upplyst i oxen.

I det mest utvecklade tillståndet står Venus för det upplysta sinnet. Venus representerar då frihet från illusion när det gäller våra önskningar och begär. Buddha sade att allt lidande kommer från de begär vi har.

I esoterisk astrologi är Venus förhärskande i oxen och vågen, på personlighetsnivå. På esoterisk eller själsnivå styr däremot Venus i tvillingarna.

Det finns därmed en medvetandekomponent vad gäller Venus, i sina mest avancerade stadier, som kan hjälpa oss att omvandla kunskap till visdom. Detta kan inte ske utan kärlek.

Venus i tvillingarna hjälper oss att hitta en harmonisk länk mellan de lägre och de högre mentala fakulteterna.

Genom tvillingarna blir vi också medvetna om vår splittrade och dubbla natur: vi är goda eller onda, vackra eller fula, maskulina eller feminina, intelligenta eller naiva. Venus hjälps oss att banda samman dessa egenskaper och då är vi både det ena och det andra. Exempelvis är vi för det mesta goda men ibland är vi elaka. Ibland är vi extra aktiva och därför maskulina, medan andra gånger är vi mycket passiva och därmed feminina. Vi är både vackra och fula. Vi är fulländade men vi har ändå så många brister.Når vi ett sådant stadium i vår utveckling som gör att vi eliminerar inre konflikt, blir vi medveten om vår sanna natur. Oftare gör vi rätt ifrån oss och oftare tänker vi på allas bästa.

I ett mer avancerat tillstånd ge Venus upphov till ett mer distanserat och opersonligt sätt att vara i världen och när vi relaterar till andra tar vi inte saker och ting personligen. Vi känner inte heller att vi äger andra människor. Man kan också vara opartisk och rättvis.

Detta betyder däremot inte att Venus slutar fungera som planeten som representerar den sofistikerade kultiverade attraktiva magnetiska damen, eller att Venus sluta attrahera i våra liv en speciell person.

Venus kan förbättra vår Mars i födelsehoroskopet. Bildar Venus en trigon eller en sextil till Venus kan man ha en aversion mot konflikter. Venus kan därmed mer eller mindre också berätta för oss vilka våra aversioner är och ibland är de mer uppenbara än andra gånger.

Venus i jungfrun kan skapa en aversion för allt som kan anses smutsigt eller äckligt. I extrema fall kan personen utveckla rädsla för sjukdomar, men i de flesta fall, kommer man helt enkelt att rutinmässig tvätta händerna och vägra röra vid smuts eller gå ut med soporna.

Sammanfattningsvis styr Venus kärlek och relationer, liksom våra begär som gör att vi upplever njutning och tillfredsställelse.

Venus fungerar dock även som avslöjaren av gudomlig kärlek och intelligent kärlek, eftersom Venus hjälper oss att omvandla kunskap och fakta till visdom.

Därför handlar Venus även om sinnets utveckling eftersom det är via tanken som vi kommer i kontakt med högre medvetandeplan där kärleken bor. En kärlek som finns överallt, som är allomfattande och evig. Det tillståndet är mer eller mindre otillgängligt för de människor som uteslutande lär känna Venus genom fysisk, jordisk kärlek och begär.

Att man utvecklar sinnet är därför viktigt, om man skall kunna få mer utav Venus och för att Venus verkliga kraft skall komma igenom. Man bör exempelvis utveckla filosofiska färdigheter, och lära sig så mycket som möjligt om olika saker. Även meditation är bra.

Venus i sin representation av damen, av kultur och sofistikation, innebär att vi har vissa standarder för allting. I de flesta kulturer är det framför allt kvinnorna som för vidare kulturen till nästa generation, i och med det är kvinnor som framför allt uppfostrar barnen och som jobbar som lärare i skolor. Kvinnor är viktiga när det gäller att lära ut jämställdhet mellan könen. Det är kvinnorna som uppfostrar all män med.

Venus är vad vi anser vara snyggt, vackert, och de människor man tycker är tilldragande. Men Venus är också en aspekt av sinnet som gör uppskattningar och utvärderingar.

Venus i de 12 husen

Venus i de 12 husen

Nyckelord för Venus: kultur, skönhet, glädje, lust, kvinnor, förenar, sammanfogar, harmoniserar dualitet, godhet i relationer, omvandlar kunskap till visdom, attraktion, kärleksfull intelligens, talang, nåd och elegans, de rätta mänskliga relationerna.

Venus i 1:a huset (väduren)

Du ser bra ut eller bättre än vanligt, i och med Venus är skönhetens planet. Eftersom denna planet också harmoniserar, löser du inre konflikt och du kan integrera olika delar inom dig själv på ett bra sätt, och självacceptans är inte så svår. Du är coolare, lugnare och nöjdare med dig själv och med livet. Du kan också prata om dina idéer med andra människor och du inspirerar dem på något sätt. Du kan också testa något som är nytt, till exempel någon ny aktivitet, någon drink eller maträtt. Venus styr över det som är gott med, bland annat kakor och goda drinkar.

Venus i 2:a huset (oxen)

Du attraherar lättare materiella ägodelar och pengar under denna transit. Det är oxen som däremot styr över detta hus och oxar är kända för deras kreativitet. Bland annat blir de duktiga konstnärer, målar tavlor och sjunger. Därför är denna en kreativ transit. Du kan också spendera mer pengar eftersom du vill ha bekvämlighet, liksom det snyggaste, godaste, det bästa som pengarna kan köpa. Även generösare är du med andra människor. I esoterisk astrologi handlar det andra huset och oxens tecken om att försöka frigöra sig själv från olika begär och att komma fram till det som verkligen är värt att köpa eller ha.

Venus i 3:e huset (tvillingarna)

Det är lätt att förhålla sig till andra under denna transit men du uppnår även inre harmoni snabbare. Du känner dig ok med dina olika stadier och inre upplevelser och olika egenskaper hos dig själv och sätt att vara. Andra människor är trevliga och vänliga. Du får stöd och uppmuntran av andra. Samtalen på sociala medier är också positiva och kärleksfulla. Venus i det tredje huset står även för intelligent kärlek. Det är lättare att komma i kontakt med det högre jaget och därför är det också lättare att växa och utvecklas som person. Att uttrycka sig i muntlig eller skriftlig form är också något som du är mycket bra på. Du har också kloka saker att berätta för andra. Relationer med grannar och med syskon kommer också att förbättras.

Venus i 4:e huset (kräftan)

I esoterisk astrologi styrs kräftans tecken på själsnivå utav Neptunus något som betyder att det 4:e huset har att göra med förlåtelse och med ovillkorlig kärlek. Du bygger även ditt andliga hus eller andliga grupp. Tidigare sår läker. Du bryr dig om dina närmaste, om dina nära och kära, dina signifikanta andra. På personlighetsnivå kan du glömma och förlåta det som har skett i det förflutna och du fortsätter hjälpa och stödja viktiga människor i ditt liv. Familjerelationer förbättras förstås och du bryr dig också mer om inredning.

Venus i 5:e huset (lejonet)

Gilla dig själv lite mer och se din attraktionskraft, eller bli medveten om det åtminstone. En beundrare eller två kan också hjälpa dig att göra det. Du är öppenhjärtad, varm, kreativ och kärleksfull. Du är också mycket charmig och i gott humör. Uttryck dig genom dina talanger. Barn. Bli medveten om vem du är. I esoterisk astrologi handlar lejonet om det medvetna jaget som försöker uttrycka sig själv och om det som sker här också nu. Därför lever du i nuet och du tittar varken tillbaka med ånger eller oroar dig för framtiden. Därför är du glad och avslappnad. Det kan icke desto mindre finnas en kamp, mellan den du är och det som väntas av dig.

Venus i 6: e huset (jungfrun)

Du känner dig avslappnad i vardagen och på jobbet. Hälsan förbättras och du blir friskare snabbare. Du får nu också rätt typ av vård. På jobbet är kvalitet viktigare än kvantitet och du jobbar långsammare men allt du gör blir bättre och mer perfekt. Du stressar också mindre. Du njuter också mer av dina arbetsuppgifter och får nu kanske till och med hålla på med sådant som du gillar att göra. När du ger din gåva till omvärlden, kommer den att uppskattas. Du vill hjälpa andra och gör det utan att känna att det jobbigt eller att för mycket krävs av dig. Kanske kommer du att vara lycklig nog och komma i kontakt med sådana arbetsuppgifter som du verkligen känner är något som du vill sysselsätta dig med under en mycket lång tid. Med andra ord kan du hitta ditt kall. Jungfrun i esoterisk astrologi styrs av Merkurius på personlighetsnivå och av månen på själnivå. Därför är moderaspekten viktig under transiten. Du kan också känna dig dragen till barn oftare som du gärna vill hjälpa.

Venus i 7: e huset (vågen)

Harmoni och balans uppstår i relationer. Du umgås med sofistikerade människor med liknande intressen som du har. Har ni inte mycket gemensamt kommer ni dock ändå att hitta den gemensamma nämnaren. Det finns också inre jämvikt och du har lätt för att acceptera andra människors bra och mindre bra sidor. De har i deras tur också lättare för att acceptera dig. Du relaterar till andra på korrekta sätt. Du säger rätt sak och du är vänlig. Relationer av alla slag förbättras, inklusive vänskapsrelationer. Samtal med andra är mycket trevliga. Man är också rätt så diplomatisk och man hittar den gyllene vägen. När det gäller andra människors behov och önskningar vet man vad de vill ha och behöver. Man kan därför skapa bättre kommunikation och en bättre atmosfär. Vågen är också tecknet som styr över lagar och rättvisa. Du kan få rätt rättslig hjälp eller advokat. Om du behöver uttrycka dig i rätten gör du det på ett intelligent och balanserat sätt.

Venus i 8: e huset (skorpionen)

Risken är att man blir med Venus i det åttonde huset eller i skorpionen manipulativ. Samtidigt kan bra personer med denna placering i födelsehoroskopet försöka påverka andra människor på etiska skäl och av goda anledningar. Man har därmed ett val. Det finns däremot alltid en kamp som äger rum i det åttonde huset och i skorpionens tecken. Det är alltid så lätt att man fallet för fel person. Man kan dras till personens utseende för att sedan inse att man inte tål personen ifråga eller att man inte har mycket gemensamt. Den utvecklade personen kommer däremot att vara mogen nog och se bortom dessa saker och leta efter något meningsfullare. Om det åttonde huset är vattumannen, kan denna placering skapa sexuell befrielse. Om det åttonde huset är jungfrun kan det finnas ett tvång mot kyskhet eller för mycket självkritik.

Venus i det 9: e huset (skytten)

Din tankar är mycket positiva och du kan lyfta upp, inspirera och uppmuntra andra människor att se livet från ljusare perspektiv. Venus i skytten möter Jupiter och ger upphov till verkligt uttryck av kärlek och visdom. När det gäller människor av alla slags bakgrund, vill man inkludera alla. Du kan hitta kärlek på avlägsna platser och i andra länder, men du kan bli kär i olika filosofier och synsätt med. Du tycker om att tänka och du vill utveckla din förståelse och utvidga din kunskap. Du har också lätt för att tillämpa abstrakt, teknisk, metafysisk information. Kärlek för det exotiska, inklusive exotisk mat.

Venus i det 10: e huset (stenbocken)

Du vinner mest mark samt uppnår mest framgång om någon rekommenderar dig vidare, i synnerhet kvinnor. Du gör ett gott intryck däremot oftare i och med du ät trevlig och du är också balanserad. Allas bästa är viktigare än omedelbara belöningar. Din status och ditt rykte, liksom din sociala image, förbättras. Nya möjligheter kan dyka upp med. Saturnus kan dock ibland sakta ner Venus och hämma dess influens genom konservatism och krav på hårt arbete.

Venus i det 11: e huset (vattumannen)

Det sociala stödet från andra människor ökar och det finns mer harmoni i alla slags vänskaper oavsett bakgrund eller trossystem. Det finns något som förenar alla under alla omständigheter. Det kan ha ett behov av att vara andra till lags, annars förtjänar du inte uppskattning eller kärlek. I alla typer av gruppsammanhang, är du populärare. Du kan också bli kär i en kompis.

Venus i det 12: e huset (fiskarna)

Det är dags att tycka om sig själv. Det är dags att inse att du inte behöver behaga och tillfredsställa alla andra, för att göra dig förtjänt av kärlek och uppskattning. Bara för att du finns till är du värd kärlek. Du behöver inte prestera. Detta är den enda visdomen som du behöver. Det imponerande med fiskarna är att de tar kontakt med och hjälper de människor som alla andra undviker. Sjuka, hemlösa, och marginaliserade. Kanske kan vi alla göra det under denna transit. Det finns människor därute som behöver vår hjälp.

Vad är Feng Shui?

En gammal lära i ny tappning, kulturellt anpassad och dessutom väldigt intressant och rolig. Om man skall tänka i feng shui banor, skall man dock för en stund glömma bort sina egna tankebanor och se på världen med helt nya ögon.

Enkel Feng Shui

Självklart praktiserar vi alla Feng Shui utan att vi är medvetna om detta. Vi är lika intresserade av vår välmående som våra kinesiska vänner var och är. Genom att läsa det här avsnittet kan man ändå enkelt och snabbt ta en titt på sådant som vi ännu inte tänkt på och som vi förbisett.

Kompasskolan (Eight Maisons Feng Shui): Beräkna ditt kua nummer

Om du använder kompass och beräknar dessutom ditt personliga nummer, kan du prova att ta ut vädersträcken och se till att du arbetar, sover, äter, och studerar där du får mest gynnsam energi enligt ditt personliga kua-nummer.