Vedisk sidereal astrologi: Saturnus i skytten, 4 nov. 2017

Astro / Horoskop / Artikel

Låt sanningen komma fram i ljuset.

Vedisk sidereal astrologi: Saturnus i skytten, 4 nov. 2017

Sidereal astrologi skiljer sig från västerländsk astrologi i och med man tittar på konstellationernas faktiska placering. Västerländsk astrologi är tropisk astrologi, det vill säga, man tittar på solens placering och årstiderna. Man bryr sig därmed inte i lika stor grad om hur olika konstellationer faktiskt har förflyttats med tidens gång.

Båda metoderna verkar fungera och sidereal astrologi har visserligen sina anhängare, trots att de flesta följer tropisk astrologi.

Enligt vedisk sidereal astrologi kommer därför Saturnus att gå in i skytten den 4 november och lämnar därmed skorpionens tecken. Skorpionen som styr över död vars förhärskande planet är Pluto, underjordens gud, anses vara ett elakt grymt tecken. Saturnus i skorpionen har fört med sig smärta, död och förintelse under de senaste två åren.

I skyten som styrs av Jupiter, turens planet, kommer Saturnus, som är planeten som har med karma att göra, att bli en bättre och gynnsammare planet. I synnerhet gynnas de som är födda med solen i vattumannen och stenbocken enligt sidereal astrologi, samt de som har enligt denna astrologigren ascendenten i vattumannen och stenbocken och har således Saturnus som styrande planet.

Denna transit kommer däremot att gynna alla, i och med alla människor har hus som styrs av Saturnus.  Alla eldtecken, enligt sidereal astrologi, kommer också att påverkas av denna transit. Eftersom västerländska kulturer och länder förknippas med eldelementet kommer de också alla att påverkas av Saturnus i skytten.

Eftersom Spanien styrs av skyttens tecken kommer detta land att påverkas i stor utsträckning av denna transit. Spanien kommer att drabbas av kriser på olika nivåer.

Saturnus i skytten kommer att visa oss hur viktig rättvisa, ärlighet, moral och kärlek är. Kris uppstår i den politiska sfären och i alla yrkesområden där man inte har följt dessa principer. Misstag i det förflutna kommer fram i ljuset. Karma kommer att drabba de länder som har missbrukat makt, influens eller mänskliga rättigheter.

I samtliga västerländska länder kommer rösterna att höjas mot orättvisa och oärlighet. Detta äger rum eftersom Jupiter, som styr skyttens tecken, alltid söker sanningen. I skytten kommer därmed Saturnus att avslöja sanningen och kommer att straffa de som inte har följt denna princip.

Skytten handlar även om högre visdom och kunskap, liksom om religion. Kyrkor som missbrukat deras makt, ljugit eller förrått människor, kommer också att drabbas hårt av Saturnus i skytten.

Förutom Spanien kommer Saturnus i skytten också att ge upphov till problem i Turkiets västra del, och för Grekland, under de närmaste två åren, i och med delar av skyttens konstellation har ett samband med dessa två länder. Även om Saturnus kommer att ge upphov till spänningar, kommer resultatet i det stora hela att vara bra, i synnerhet för vanligt folk.

Enligt vedisk astrologi är de sista två graderna i ett vattentecken och den första graden i ett eldtecken farliga, eftersom eld och vatten inte gillar varandra.

Fram till mitten av november skall i synnerhet människor som styrs av Saturnus enligt sidereal astrologi, dvs. med solen eller ascendenten i stenbocken och vattumannen vara försiktiga.

Anledningen till att tiden fram till mitten av november är lite farligare är också för att Jupiter fortfarande är osynlig, och har varit det under hela oktober. Människor har fått klara sig utan gudomligt skydd.

Jupiter kommer att gå upp igen och återigen bli synlig den 12 november. En synlig Jupiter på natthimlen förknippas med tur, lycka och välgång, och försäkrar att sanning och kunskap också skyddas. Jupiter kommer att stiga upp på himlen under morgonen den 12 november tillsammans med Venus, något som anses vara mycket viktigt i och med Venus inte bara förknippas med kärlek och relationer utan också med bekvämlighet, pengar och materiella saker, i och med Venus är förhärskande i oxen.

Jupiter och Venus kommer att försöka söka en balans mellan den materiella och den andliga världen. Konflikter kommer att uppstå mellan lag och rätt och den materiella världen. Grekland kommer att påverkas även av Jupiter och Venus. I vedisk astrologi anses Venus och Jupiter vara varandras fiender eftersom det uppstår en kamp mellan moraliska och materiella värderingar. Jupiter kommer att kasta ljus över de rikas smutsiga spel.

Den 4 november, som är den stora dagen, då Saturnus går in i skytten, är också en mycket gynnsam tid för att starta nya projekt. Det bästa om man startar de runt soluppgången.

Datum: 2017-10-29

Källa. Vediska sidereal astrologen Trifon