Saturnus i stenbocken 2017 - 2020: Frigörelse från förtryck

Astro

Saturnus i stenbocken 2017 - 2020: Frigörelse från förtryck

December 2017 går Saturnus in i stenbocken. Transiten är spännande eftersom Saturnus känner sig hemma i stenbocken där denna intressanta planet är förhärskande. I denna artikel tittar Twice Astro tillbaka i historien för att se vad Saturnus i stenbocken transiten brukar handla om så att vi är föbereda för vad som kommer att ske under den nya transiten.

Saturnus-transiter är mycket viktiga eftersom Saturnus kan ge upphov till viktiga förändringar. Saturnus brukar omstrukturera de områden som påverkas av dess energier. I stenbocken är det framför allt maktförhållanden och regeringar som Saturnus förändrar.

Saturnus, den stora läraren, tidsguden, spenderar cirka 2,5 år i varje tecken. Planeten, som kräver ansvar och disciplin, hjälper individer att hitta sig själva och bli självständiga. Detta händer i synnerhet under den första Saturnus-återkomsten mellan åldrarna 28–31 år.

I det stora hela, kan Saturnus hjälpa människor att organisera sig och länder att bli självständiga. När Saturnus befinner sig Stenbocken blir detta särskilt tydligt.

Saturnus styr förutom gränser, disciplin, ansvar och hårt arbete, även det gamla, såsom gamla traditioner och kulturer. Bland annat syr Saturnus hinduister, eftersom ingen känner till denna kulturs riktiga rötter. Grekisk kultur styrs också av Saturnus, där demokratin föddes. Svarta är också styrda av Saturnus, eftersom vi alla kommer från Afrika.

Saturnus styr också över vinter och kyla, över berg och stenar.

För att avgöra vad som kommer att ske under en enskild transit brukar astrologer titta tillbaka på det som redan har skett. Låt oss därför skåda tillbaka för att se vad som skedde under de senaste Saturnus i stenbocken transiterna.

Vi tittar på de stora händelserna och stormakterna och inte så mycket på andra enskilda länder.

1929–1932

Saturnus i stenbocken 2017 - 2020: Frigörelse från förtryck

Stalinismen kom till Sovjetunionen. Stalin gjorde sig av med Lenin och hans supportrar och tog allt folk ägde och all egendom blev statsägd. Mot slutet av denna transit, svält i landet ledde till att miljontals människor dog av hunger.

Kina, Vietnam och Panama blev också kommunistiska länder.

Världen indelades i väst- och östblocket och det kalla kriget började.

I Indien börjar Mahatma Gandhi sin icke-vålds rörelse, tack vare vilken Indien blir självständig från Storbritannien år 1945.

Den sista lynchningen av afrikanska amerikaner tar plats i USA.

I nordeuropa, en våg av snö och kyla skapar stora problem för trafiken i början av denna transit.

Genèvekonventionen om behandling om krigsfångar undertecknas av 42 stater i Genève 1929.

De första djupfrysta livsmedlen säljs i USA.

Sverige kommer under denna period att både kämpa mot kommunism och nazism.

Många jordbävningar.

1959–1962

Saturnus i stenbocken 2017 - 2020: Frigörelse från förtryck

Kalla krigets andra fas inleds på grund av en serie ”olyckor” som tog plats mellan Sovjetunionen och USA.

Castro kommer till Cuba och hans kommunistiska regim inleds.

Antarktisfördraget, som innebär att kontinenten avsätts som område för vetenskaplig forskning och förbjuder militär aktivitet, undertecknas av 12 stater, däribland USA och Sovjetunionen.

Avkolonialisering av Afrika. Många afrikanska länder blir fria från sina kolonialmakter, bland annat Storbritannien, Frankrike och Belgien.

Martin Luther King publicerar boken: ”The measure of a man”. Han kritiserar rasism och segregation.

Icke-vålds rörelse börjas av svarta studenter i södra USA.

Flera artister såsom The Beatles kommer ut med svart amerikansk musik som blir känd över hela världen. The Beatles kommer att låta sig inspireras av ytterligare andra kulturer, bland annat indisk kultur i framtiden. De är en del av tidens fredsrörelse.

Berlinmuren byggs.

Många jordbävningar.

Amnesty International bildas.

Minst en katastrof med cirka 300 döda i trafiken på grund av snöoväder.

1988 – 1991

Saturnus i stenbocken 2017 - 2020: Frigörelse från förtryck

Sovjetunion blir splittrad i flera olika självständiga länder. Processen inleds med Gorbatjovs ”perestrojka”. Han vill omstrukturera Sovjetunionens politik och ekonomi.

Revolutioner i de flesta östeuropeiska länder, som börjar omvandlas till demokratiska stater.

Slut på ”apartheid” i Sydafrika. Nelson Mandela friges efter 27 år i fängelse.

Öst- och Västtyskland blir ett enat land.

McDonald's öppnar sina första restauranger i östeuropa.

WHO tar bort homosexualitet från sin lista över sjukdomar.

Den svenska yttrandefrihetsgrundlagen antas av Sveriges riksdag.

Slutsatser

Historien visar följande trender när Saturnus befinner sig i stenbocken:

En trend mot kommunism under de första två perioderna, men under den sista perioden faller kommunismen i Sovjetunionen.

Avkolonialisering och självständighet för Indien och afrikanska kolonier under de första två perioderna.

Självständighet för östeuropeiska länder från Sovjetunionens inflytande under den sista perioden.

Mycket välorganiserad kamp mot rasism och diskriminering under de första två perioderna. Under den sista perioden tar Apartheid slut i Sydafrika.

En trend därför mot mänskliga rättigheter. Flera konventioner som avser mänskliga rättigheter antas i själva verket i synnerhet under perioden 1959–1962.

Man kan prata om både separation och enighet på en och samma gång. Medan vissa länder splittras sönder, enas till exempel Tyskland under sista perioden.

Hjältar. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, även Gorbatjov vågar utmana den rådande ordningen på fredliga vägar.

Frihet från förtryck. Alla afrikanska länder som blir fria, östeuroperiska länder som blir av med Sovjetunionen, samt fler rättigheter för svarta (bland andra minoriteter).

Vad kan vi vänta oss från perioden 2017–2020?

Om man tittar på världen runt oss idag, kan man vänta sig förmodligen följande:

Kommunism: Kommunism så som vi känner till den kan fortfarande attrahera vissa länder, men det återstår att se hur det går för den sista kommuniststormakten Kina. Dessutom finns det nya strömmar som på sätt och vis liknar kommunismen som ändå skiljer sig från traditionell kommunism, såsom "en värld utan pengar" eller Venusprojektet.

Separation: USA kan bli alltmer isolerad, EU kan förlora fler medlemmar.

Icke-våldsrörelse, antirasism: På senare år har polisvåld i USA mot svarta alltmer kritiserats. Black Lives Matters lyckas eventuellt organisera sig på ett seriöst sätt för att sätta stopp för denna utveckling. Välorganiserade antirasistiska rörelser uppstår förmodligen överallt.

Självständighet: Kanske kan Israel och Palestina hitta en bra lösning.

Frigörelse från förtryck och nya hjältar: Där det finns mycket förtryck kommer hjältar att dyka upp.

Mänskliga rättigheter: Frigörelse från olika typer av förtryck kommer också att sätta igång ny lagstiftning.

Naturkatastrofer: Olyckor på grund av snö och kyla, bergklättringsolyckor, jordbävningar, gruvolyckor

Datum: 2017-08-14

Källa. Wikipedia år för år. Till exempel: 1929