Saturnus i vattumannen 2020-2023

Astro / Horoskop

Ärlighet och socialt ansvar.

Saturnus i vattumannen: 2020-2023

Saturnus är mognadens och ansvarets planet och har kraften att omstrukturera samhället allteftersom våra moraliska värden förändras.

När man inte befinner sig i samklang med Saturnus-energierna, upplever man Saturnus som karma, straff, eller som en läxa i och med det är svårt att anpassa sig.

Vattumannen styrs av både Saturnus och Uranus. Detta tecken förknippas med rationalitet, logik, förnuft, teknik, intelligens, frihet, oberoende, jämlikhet och broderskap eller systerskap. Vattumannen är ett futuristiskt tecken före sin tid.

I Vattumannen vill Saturnus ta itu med orättvisa och ojämlikheter mellan människor och mellan folket och eliterna. Karma och straff kommer till människor som förväntar sig att göra framsteg i livet med hjälp av kontakter och tjänster från släkt och vänner.

Det är dags att de ärliga männen och kvinnorna får erkännande. De som verkligen förtjänar deras prestige. Kvinnor, minoriteter liksom människor från olika pariagrupper, får äntligen erkännande eller accepteras och kan delta i samhället.  De kommer att inkluderas och även inneha viktiga roller som kan hjälpa mänskligheten att utvecklas, medan i det förflutna samma människor skulle ha marginaliserats även om detta innebar att samhället stod stilla.

På många platser i världen och i många länder har makten haft sina egna människor i viktiga positioner. Denna makt håller på att försvagas, falla sönder och så småningom ersättas. Många kommer att avgå från sina maktpositioner eller de kommer att störtas.

Som en del av frihetsutvecklingen för individerna i samhället, kommer att vara introduktionen av robotar i vår vardag: som följeslagare, älskare, husdjur och underordnade.

Rena tanken kan väcka avsky hos många människor. Men med en global pandemi, skulle det inte vara mer användbart att ha en robot sjuksköterska som inte kan bli smittad i sjukvården? Man kan skicka robotarna på andra farliga eller fientliga miljöer såsom i grottor, i rymden, i vulkaner.

Planeten kommer också att bli viktigare liksom miljön. De kommer också att ha rättigheter, precis som människorna.

Saturnus i vattumannen kommer att göra det lättare för folk att utveckla ett samvete. De kommer att se att man kan göra saker på bättre ansvarsfullare sätt. När man handlar skall man tänka på andra och på hur de påverkas.

En kamp mellan det gamla och det nya kommer nog att uppstå. De människor som förstår att de måste förändras för att världen skall kunna förändras kommer att ha det lättare under denna transit.

Och ibland finns det ingen förändring utan kamp heller.

I en föränderlig och osäker värld kommer det att vara svårare för folk att förlita sig på staten och dess institutioner, liksom befintliga maktstrukturer. Individuellt ansvar blir viktigare.

Saturnus i vattumannen under sommaren 2020 samt mellan december 2020 – mars 2023 kommer att färgas av kvadraturen till Uranus i oxen.

Uranus i oxen hjälper oss att lära oss att all separation är en illusion och att tolerans är den enda vägen framåt.

Det finns en risk för utopiskt tänkande som kan leda till handlingar som inte är etiska och som går emot vad Saturnus i vattumannen står för. Man kan exempelvis försöka tvinga på folk en ideologi. Sådana tendenser kommer inte att överleva under en lång tid.

Nyckelord för Saturnus i vattumannen är rättvisa, broderskap, jämlikhet, individualitet, frihet och ansvar.

Vad är Feng Shui?

En gammal lära i ny tappning, kulturellt anpassad och dessutom väldigt intressant och rolig. Om man skall tänka i feng shui banor, skall man dock för en stund glömma bort sina egna tankebanor och se på världen med helt nya ögon.

Enkel Feng Shui

Självklart praktiserar vi alla Feng Shui utan att vi är medvetna om detta. Vi är lika intresserade av vår välmående som våra kinesiska vänner var och är. Genom att läsa det här avsnittet kan man ändå enkelt och snabbt ta en titt på sådant som vi ännu inte tänkt på och som vi förbisett.

Kompasskolan (Eight Maisons Feng Shui): Beräkna ditt kua nummer

Om du använder kompass och beräknar dessutom ditt personliga nummer, kan du prova att ta ut vädersträcken och se till att du arbetar, sover, äter, och studerar där du får mest gynnsam energi enligt ditt personliga kua-nummer.