Mars 2024: Jungfrun

Månadens orakelkort

Astro / Horoskop / Månadens orakelkort

Jungfrun

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Här är månadens kort för jungfrun.

Generell influens - 24. Rikedom

Pengar, egendom, arv, lån, är alla saker som under denna månad är relevanta. Du kan göra stora affärer, prata med banken om lån och finansiering, etc.

Kärlek och relationer - 27. Tvivel

Kortet kan indikera förvirring i relationer. Ingen är bra nog. Man vet inte om man kan lita på en viss person. Man kan även hoppa från partner till partner. Andra typer av problem kan uppstå i relationer och partnerskap. Man har dessutom svårt att lita på andra,

Ekonomi och jobb - 21. Välsignelse

Den ekonomiska situationen är stabil men kan bli bättre om man tar emot någons hjälp, experthjälp till exempel, hjälp från en vän eller bekant, eller från någon som är upplyst i ämnet. En gynnsam tidsperiod på jobbet annars.

Utmaning - 7. Dörr

Utmaningen är insikt och kunskap. Du har som sagt ett tvivel och du vet kanske inte riktigt ännu varför du känner att personen i fråga är opålitlig. Du behöver också en lösning som kan dyka upp även om det kan ta lite tid och ansträngning.

Överraskning - 37. Ljus

Tur och lycka, läkning av alla sår, pengar eller belöningar. Kortet är positivt och kan i vissa fall även representera humor och komiker.

Resultat - 40. Otur

Kortet Otur kan representera sorg och olycka men kortet Ljus i omgivningen är ett gott omen. Man blir frisk. Lidandet avslutas.


Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna