Mayakalenderns horoskop

Astro / Horoskop / Maya horoskop

Mayaindianerna använder ett komplicerat system för att beräkna en persons dagtecken, som i västerländsk astrologi skulle kunna motsvara någons stjärntecken.

Fyller du dina uppgifter nedan, slipper du krångliga tabeller och beräkningar. Ditt maya "stjärntecken" beräknas automatisk.

TIPS: Genom att välja dagens datum kan du ta reda på dagens unika energier.

FÖDELSEDAG

(eller dagens datum)

Time: ::
Weekday:
Mayan Long Count

Haab:  
Tzolkin:  

Julian day:
Modified Julian day:
Date:

Date:
Hebrew month: Hebrew month:
Date:
Weekday:
Date:
Weekday:

 

Mayakalendern: 260 unika dagtecknen

Maya-horoskopet eller mayakalenderns horoskop utgörs av 20 tecken. Varje tecken härskar över en veckodag. En vecka har 13 dagar.

Varje veckodag har dessutom en så kallad galaktisk ton eller galaktisk vibration, som representeras av en siffra, från 1 till 13.

Själva horoskopet blir därför en kombination av denna galaktiska ton-siffra samt tecknet som styr över en viss dag.

Mayakalendern är cyklisk och dessa 13 galaktiska toner upprepas kontinuerligt. Detsamma gäller för de 20 dagtecknen.

13 gånger 20 är lika med 260, och kommer att utgöra antalet unika kombinationer av själva dagtecknet och den galaktiska vibrationen.

260 dagar motsvarar 9 månader, det vill säga tiden det tar för embryot för att utvecklas till ett barn redo för att födas.

Var nionde månad kommer samma kombination av galaktisk ton och dagstecken att upprepas. Den dagen är din födelsedag.

Veckans första dag är viktig

Varje vecka börjar med den galaktiska tonen ett. Dagstecknet som råkar vara förhäskande under veckans första dag kommer att vara förhärskande under hela veckan som består av 13 dagar.

Man skulle kunna gå tillbaka ett antal dagar för att ta reda på när veckan startade med galaktiska tonen ett. Man kan använda kalkylatorn ovan för detta ändamål med.

Är man född under en dag då galaktiska tonen blev ett, då styrs veckan du var född under av ditt dagtecken. Man behöver inte göra några extra beräkningar.

Är man född då galaktiska tonen var en annan siffra går man tillbaka motsvarande antal dagar för att se den närmaste dagen den galaktiska tonen var ett och på så sätt kan man få reda på förhärskande dagtecken under din födesevecka.

Om du använder denna kalkylator för att ta reda på varje dags unika energier, för att till exempel planera din dag eller planera framåt, är det bra att försöka lägga märke till den galaktiska tonsiffran i och dagtecknet som styr över en etta kommer att styra över hela 13-dagarsveckan.

Hur man använder Mayakalendern, Tzolkin

Genom att följa veckornas och dagarnas cykler kan man organisera sin tid och energi på en personlig och individuell nivå.

Maya-astrologin aser sig dokumentera hur man dagligen påverkas av energin från galaxens center.

Tzolkin eller mayakelendern har konstruerats för att medvetandegöra påverkan som finns närvarande ivardagen. Mayaindianerna använder kalendern för att veta när de skall göra ceremonier och andra viktiga aktiviteter.

När ett barn föds kommer dagstecknet plus den galaktiska tonen att kunna avgöra vilken personlighet och vilka karaktärsdrag barnen kommer att ha. Detta astrologiska system kommer att avgöra barnets roll i vuxenlivet i själva bykulturen.

Inriktning, element och färg

Varje dagtecken förknippas med en inriktning: nord, syd, öst eller väst. Varje inriktning förknippas med en färg och med ett element.

Samspelet mellan dessa inriktningar kommer att påverka kompabiliteten mellan olika tecken, och avgöra hur en viss dag blir.

Dessutom berättar själva dagtecknet och den galaktiska vibrationen vad man bör fokusera på under dagen ifråga. Man kan så klart börja vara uppmärksam på vad som händer och huruvida det stämmer eller ej.

Veckor/dagar som styrs av dagtecken som förknippas med nord-inriktningen (luft/vitt),handlar om kommunikation, inlärning och kunskap.

Veckor/dagar som styrs av dagtecken som förknippas med syd-inriktningen (jord/gult), handlar om kroppen och den materiella världen.

Veckor/dagar som styrs av dagtecken som förknippas med öst-inriktningen (eld/rött), handlar om energi och rörelse.

Veckor/dagar som styrs av dagtecken som förknippas med väst-inriktningen (vatten/blått), underlättar kontakten med det undermedvetna samt gör det lättare för oss att ge uttryck för vår andlighet och kreativitet.

Inriktningarnas energier

Öst/Rött/Eld

Rött representerar initiering av aktivitet. Galaktisk energi från Öst kommer till uttryck genom känslor, passion och aktivitet.

Rött kan därmed användas för att representera födelsen av nya idéer, projekt, nya början, ny aktivitet. Denna färg symboliserar början av nya erfarenheter eller ny resor i livet.

Dagtecken som styrs av Öst har energi och kraft. De vill ha stimulans, de skapar rörelse, förändring. Solen går upp i öst, och därför ses denna inriktning som en som har med initiering, nya början att göra.

Dessa dagtecken är Krokodil, Orm, Vatten, Rör och Jord.

Krokodilen, Orm, Vatten och Rör uttrycker dessas passion på jordnära praktiska sätt. Jord uttrycker passion genom tankar och idéer.

Nord/Vitt/Luft

Denna inriktning representerar kunskap som kommer med erfarenhet. Nord är en källa till mental aktivitet och kommunikation.

Dagtecknen som styrs av Nordinriktningen är Hund, Omvandlare, Jaguar och Flinta. De är intelligenta, analytiska och gillar kommunikation.

Hund, Omvandlare och Jaguar kanaliserar information från undergjorden. Flinta har prästens eller prästinnans energi.

Väst/Blått/Vatten

Mayaindianerna använder även svart för representationer av denna inriktning.

I väst går solen ner. Väst förknippas därmed med avslut och med livets slut. I Väst befinner sig underjorden.

Vatten med sin flytande karaktär representerar det undermedvetna.

Dagtecken som styrs av västinriktningen uttrycker psykets kraft. De kan kanalisera människors dolda sidor. De har healingsgåvan och är intuitiva, synska.

Dagtecknen som styrs av väst är Natt, Apa, Örn, Storm och Rådjur. Örn och Natt kan se in i framtiden. Natt och Storm är intuitiva. Apa och Rådjur uttrycker psykisk förmåga genom konst och kreativitet.

Syd/Gult/Jord

Syd står för fysisk uthållighet och den materiella sidan av livet. Syd representerar människors och andra varelsers lekfulla, barnsliga egenskaper.Denna inriktning har att göra med kroppen och de fysiska aspekterna av livet.

Denna inriktning kan symbolisera barnet som startar en egen resa i livet, som söker förståelse, som utforskar allt, lär sig allt, genom erfarenhet.

Kroppen förknippas icke desto mindre med fertilitet. Denna inriktning står även för födelse, död och återfödelse.

Dagtecken som styrs av syd manifesterar andlig energi på ett materiellt konkret sätt. Det skall vara något som man kan ta på.

Dagtecken som styrs av Sydinriktningen är Säd, Stjärna, Väg, Visdom och sol.

Säd och Väg manifesterar på materiell nivå.

Visdom renar det materilla, frigör och omvandlar det som inte är odödligt från världen.

Solen ger uttryck för sydinriktningens energi genom att vara ledaren, genom att stå i pyramidens topp, genom att representera höjdpunkten för vad mänskligheten kan vara. Solen är den andra ser upp till.

Interaktionen mellan dagtecken och inriktningar i vardagen

Dagar med stor personlig makt/Förstärkande dagar

Din energi fördubblas när inriktningen för dagtecknet som styr över dagens daturm är lika den som styr över födelsedagens dagtecken. Du har mer personlig makt och kan därmed påverka andra eller få saker att gå i önskad inriktning.

Exempel: Födelsedagens dagtecken är Jord (Öst/Eld/Rött). Dagens dagtecken är Krokodil (Öst/Eld/Rött). Du har då större personlig makt.

Denna amplifikation av energi kan liknas vid en konjunktur, som brukar amplifiera de inblandade planeternas energier.

Dagar du har eller får stöd, då allt faller på plats

Du får mer stöd, samt känner dig bekväm och nöjd med tillvaron under dagar då inriktningen för ditt födelsedagens dagtecken harmoniserar med dagens dagtecken. Du får lätt andras hjälp och bekräftelse under dessa dagar.

Nord och Öst harmoniserar med varandra. Syd och väst harmoniserar också med varandra.

I traditionell astrologi alstras en liknande stödjande harmonisk energi oftast med trigoner och sextiler.

Utmanande dagar som gör dig starkare

Utmanande dagar, som också gör dig starkare är de dagar då dagstecknets inriktning opponerar födelsedagens inriktning. Oftast utvecklas vi mest när saker och ting inte går som man vill. Man lär sig acceptera motgångar och befria sig från egots krav.

Öst och Väst, samt Nord och Syd opponerar varandra. De går inte ihop. Det man vill ha materialiseras inte. Folk säger nej. Hinder uppstår som tillfälligt inte kan avlägsnas.

Dagar med överraskningar och mysterier

Man kan nästan säga att Öst och Syd, liksom Nord och Väst, bildar spänningsfyllda aspekter, så kallade kvadraturer till varandra. Dessa energier skapar överraskningar och oförklariga utvecklingar.

Överraskande saker som äger rum behöver inte vara negativa. Man kan till exempel få oväntade gåvor eller pengar, eller så kan man få en ansökan godkänd, även om man inte riktigt tror att det är möjligt.

Ibland kan det dock till exempel dyka upp någon oväntad räkning. Bilen går sönder just efter att man har fått den fixad eller vid fel tidpunkt, och så vidare.

Man kan inte riktigt förklara varför det blir så, varför denna oförklariga energi kommer till uttryck i våra liv. Man kan dock se det som sker som någon sorts karma, en konsekvens av tidigare handlingar då universum antigen straffar eller belönar.

Kompabilitet mellan olika dagtecken

Diagrammet ovan kan också användas för att avgöra hur bra du kommer överens med andra dagtecken.

Ditt dagtecken styrs av Syd

Du är Säd, Stjärna, Väg, Visdom eller Sol. Du har en förstärkande relation med andra dagtecken som styrs av sydinriktningen. Dessa dagtecken ökar din egen styra eller ni ökar snarare varandras styrka. Ni får varandra att uppnå era högsta potential. Relationerna mellan är är mycket produktiva. Det bästa i dig själv tas fram. Ni kan hjälpa varandra nå målsättningar.

Bekvämlighet och stöd hittar du som styrs av syd i relation till Natt, Rådjur, Apa, Örn och Storm, som styrs av västinriktningen.

Utmanande relationer har du med de som styrs av nordinriktningen: Vind, Omskaparen, Hund, Jaguar, och Flinta. Icke desto mindre gör interaktionen med dessa dagtecken dig starkare.

Mysterier och överraskningar kommer från relationer och interaktioner med Krokodil, Orm, Offering, Rör och Jord. En gåta kan uppstå som du försöker klura ut. Du vet kanske inte var någonstans du har dem. De kan också utmana dig på andra sätt, genom att kritisera dig etc.