Kartomanti

Astro / Spådom

Spådom med vanliga spelkort är inte impopulär. Helt enklet har tarotkorten blivit alltmer kända över Internet.

OBS! Om de automatiska spådomarna inte fungerar, måste du acceptera alla cookies för att de skall bli synliga.

Spå dig i spelkort

 

Vanliga sätt att spå sig i spelkort

Ställ en fråga och välj sedan en läggning för att få svar.

Namn:

Fråga:

Nio kort - Det förflutna, det nuvarande, framtiden. En läggning med 9 kort, som svarar på dina frågor kring en generell situation.

Hjulet - en läggning som tar upp flera aspekter kring en situation. Tar upp det förflutna, det som sker nu, det som kommer att hända samt pekar på misstag och ger råd.

Den magiska rektageln tar upp en översikt över frågeställarens personlighet. Du behöver inte ställa någon fråga i detta fallet.

Ett annat sätt att använda spelkort för spådom

Det här sättet att tolka spelkort använder kort med namn på. Det är upp till dig att skapa en meningsfull berättande tolkning.

Ställ fråga och välj önskad läggning:

Namn:

Fråga:

Läggning med 12 kort - Den här läggningen berättar med 12 kort vad du tänker på, vad som händer i ditt liv just nu, och vad som kommer att ske i framtiden.

Ödet - Den här läggningen ska berätta om ditt öde, bland annat om hem, familj, vänner, pengar, jobb, äktenskap, barn.

Läggning för ett helt år - Januari till December. Två kort för varje månad.

Läggning för en hel vecka - Måndag till Fredag plus "Veckans stora utmaning!" Två kort för varje position.

Läggning med två kort. - För svar på enkla frågor med enkla svar.

Romarsätt att spå

Den här typen av spådom med spelkort kommer från Balkanländerna. Man brukar oftast inte ställa en fråga utan man lägger ut korten för en översikt och en tolkning växer fram.

Läggning med 24 kort - den här läggningen utnyttjar endast 24 kort och man använder samtliga kort i en läggning.

Läggning med 24 kort - Ödet: Den här läggningen ska berätta om något om ditt öde.