Horoskop 2024 för jungfrun

Horoskop / Horoskop 2024

Lejonet 2021 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Jungfrun 2024

Socialt liv, kärlek och vänskap

Du kan inte klaga eftersom din magnetism finns delvis kvar under årets gång, men du får störst lycka under året som kommer från situationer då du kan prata om sakerna som du är intresserad av, om du pluggar eller deltar i debatter, om du reser och undervisar. Du kan också möta alla slags spännande människor. Å andra sidan sker en omstrukturering av dina relationer och vissa människor kan vara mycket kritiska eller så pass jobbiga att du ibland behöver ha klara och strikta gränser. Du kan även umgås mer med personer som är betydligt äldre än du är. Det är svårt att se förändringarna i relationer eftersom det är frågan om en process över tid. Om du är singel kan du kanske möte en ny partner nästa år hellre än under 2024.

Pluto i stenbocken 1–21 januari samt 2 sept.- 19 nov

Pluto i stenbocken har betytt mycket för dig under de senaste åren sedan 2008. Din identitet har omvandlats men du har blivit en helt ny person som återuppfunnit sig själv och som kan vara därute för att hjälpa och vägleda andra i någon mening. Jungfrur är också kreativa personer. Har ni barn, har de betytt mycket för er och tagit upp ett stort utrymme.

Pluto är dock på väg att lämna stenbocken och ditt femte hus, som kan få dig att längta efter passion och kärlek. Med Pluto i vattumannen finns det större fokus på arbete.

Neptunus och Saturnus i fiskarna

Både Neptunus och Saturnus befinner sig även under detta år i fiskarna som är ditt sjunde hus för relationer och partnerskap. Relationer med andra kan bli kyligare, jobbigare. Man kräver mer av dig. Man måste i vissa fall till och med lära sig att sätta bra gränser. Relationer omstruktureras och ibland känner du dig ensam och missförstådd. Men Neptunus hjälper dig att se det goda i andra människor. När det gäller relationer och partnerskap är det viktigt att man gör bra ifrån sig. För att relationer skall fungera måste man jobba hårdare och anstränga sig mer.

Månförmörkelse i fiskarna den 18 september

Månförmörkelsen i fiskarna under hösten är också bekräftelse på att relationer förändras under slutet av 2024 och 2025. Du kan mot hösten och under nästa år möta massor med nya människor. Vissa jungfrur kan till och med byta livspartner. En känsla av kris kan också finnas i relationer men du bör söka dig till människor som helst delar dina intressen. Det är också frågan om en process. Många små förändringar äger rum när det gäller relationer och partnerskap samt i ditt förhållningssätt till andra på grund av de erfarenheter som du har. Saturnus i det sjunde huset vill lära dig läxor angående relationer.

Uranus i oxen

Uranus är också kvar i oxen, i ditt nionde hus, för långa resor, högre utbildning och distansrelationer, något som innebär att du har fantastiska insikter. Många av er har också skaffat sig mycket kunskap. Man kan också sticka ut däremot genom de åsikter man har eller den livsfilosofi man följer. Ditt intresse för att lära dig nya saker såsom astrologi och AI ökar; båda områdena förknippas med Uranus.

Jupiter i oxen 1 jan – 25 maj

Jupiter i oxen fram till den 25 maj hjälper dig att vidga dina vyer. Du reser, möter kanske nya människor, undervisar andra och verkar ha alla svar. Året blir definitivt mycket stimulerande i intellektuell mening.

Ekonomi, jobb och karriär

Pluto börjar under 2024 på allvar sin transit i vattumannen, något som betyder en större vikt på arbete och hälsa. Du kan stressa mer men Jupiter i tvillingarna efter den 25 maj kommer att skapa fler möjligheter för dig som förbättrar både din själv image, status och position. Viktiga mål kan nås, problem lösas och du kan göra framsteg i yrkeslivet. Ekonomin kan dock på grund av förmörkelserna i vågen och väduren vara ett känsligt område.

Pluto i vattumannen: 21 jan – 2 sept. samt 19 nov – 8 mars 2043

Pluto spenderar mer tid i vattumannen jämfört med stenbocken, hela åtta månader. Den 19 november stabiliserar sig Pluto i vattumannen och påverkar huset för jobb och hälsa i ditt fall under cirka 20 år.

Pluto i det sjätte huset ökar din produktivitet, motivation och fokus. Du jobbar mer, får mer gjort och stressar också mer. Pluto handlar om omvandling och transformering och kan därmed omvandla hela jobbsituationen. Det kan vara frågan om att byta fält, att starta eget, eller införa ny teknik

Tyvärr finns det en risk även för hälsoeffekter som inte är så positiva under denna långa transit. Förutom detta kan man också skaffa sig fiender i synnerhet under tidsperioder då Pluto bildar jobbiga aspekter till andra planeter.

Risken för mental stress och huvudvärk kan exempelvis öka under 2024 på grund av Plutos kvadratur till Uranus, som kan göra dig spänd på grund av olika slags utmaningar och stressfaktorer i ditt liv. Många av er måste anstränga sig mer eftersom ni måste klara av mycket på egen hand, utan att man får så mycket hjälp av andra.

Jupiter i tvillingarna från 25 maj

Efter den 25 maj kommer däremot Jupiter att vistas i tvillingarna, i ditt hus för framgång under cirka ett år. Jupiter är turens och expansionens planet och är känd för att generera möjligheter i ens liv. Plutos trigon till Jupiter kan därför garantera fler möjligheter och större framgång i synnerhet om du har en plan eller mål att nå. Du kan ha önskningar och drömmar. Jupiter kan öka ditt självförtroende så att du modigt vågar dra nytta av alla möjligheter. Du är så klart även villig att lära dig nya saker så att du kan vidareutvecklas i ditt arbete.

Jupiter i det tionde huset kan hjälpa dig att starta eget, få drömjobbet, få en befordran eller hitta en ny karriärmöjlighet. Även din status kan förbättras. Du kan tjäna mer pengar, eller få en ny position eller en ny form av inflytande. Även det sociala livet kan påverkas positivt såväl som relationer på jobbet, tack vare en bättre social image. Man uppfattas att vara karismatisk, förstående och professionell.

Det är så klart viktigt att du gör din del av arbetet och inte väntar på att allt skall falla i ditt knä utan någon som helst ansträngning.

Förmörkelser på väduren-vågen axeln

Även om stjärnorna är på din sida, är det inte helt fel att försöka hantera ekonomiska frågor på försiktiga sätt och undvika stora risker och stora skulder. Två av årets fyra förmörkelser påverkar vågen, det vill säga det andra huset för intäkter. Detta innebär att din ekonomiska situation förändras och transformeras, oftast till det bättre. Icke desto mindre kan ändå en känsla av kris drabba vissa jungfrur och det kan finnas ekonomiska bekymmer eller tillfällig sänkning av intäkter. En solförmörkelse påverkar dessutom väduren, som är ditt åttonde hus, och du kan kämpa med att betala tillbaka ett lån eller göra en investering av större vikt.

Merkurius retrograd i eldtecken: april, augusti och november

Merkurius retrograd i eldtecken är positivt för dig eftersom du får en chans till reflektion. Denna transit kan dock också uppmuntra dig att fatta privata beslut såsom beslut om att ta privatlån, med stor försiktighet. Vad som gör dig trygg och lugn är också viktigt att tänka på.

God fortsättning!

Läs årshoroskopet 2024 för ett annat tecken

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens orakelkort

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.