Hur man förlåter - 10 steg

Livsstil / Guider

hur man förlåter

Det allra svåraste för oss människor är att förlåta de som har orsakat lidande och smärta i vårt liv, i synnerhet när handlingen har varit målmedveten.

För vår egen skull behöver vi ibland förlåta det oförlåtliga. Det är det snällaste vi kan göra för oss själva. Genom att förlåta får vi inre frid.

Hat är en gift som skapar ytterligare lidande, och den behöver vändas om till något positivt.


Steg 1

Inse att hatet du känner för din fiende inte skadar honom eller henne på något sätt. Den enda personen den skadar är dig själv. Nelson Mandela sade en gång: ”Hat är som att dricka gift och vänta sig att döda fienden.”

Steg 2

Inse att den bästa hämnden är att leva ett lyckligt och meningsfullt liv. Genom att frigöra dig från de negativa känslorna visar du både dig själv och den andre att han eller hon inte har lyckats förgöra dig eller ditt liv på något sätt.

Steg 3

Inse att varje erfarenhet har något bra att lära oss. Vänd det negativa till något positivt. Tänk på din fiende som en lärare, som någon som har fått dig att växa, som har hjälpt dig att nå större förståelse om dig själv och andra.


Steg 4

Inse att det finns något positivt i alla negativa saker. Gör en lista med allt det positiva som har hänt, som du har upplevt, som du har lärt dig. Du har ändå fokuserat tillräckligt på allt det negativa.

Steg 5

Leta efter någon som kan hjälpa dig att prata ut och som förstår. Den här personen kan ha blivit vis på grund av en liknande erfarenhet. Insikterna som denna hjälpare har utvecklat kan stimulera dig på ett positivt sätt.

Steg 6

Inse att det inte var ditt fel. Du har gjort ditt allra bästa med den kunskap och livserfarenhet du hade i den stunden. Du kunde inte ha vetat eller anat, och även om du gjorde det, var det inte något hos dig själv som drev den andres beteende. Det hade helt med honom eller med henne att göra.


Steg 7

Inse att det är upp till dig att helt klippa banden till personen i fråga. Det gör man inte om man ständigt tänker på ett negativt sätt om det som har hänt. Hur personen behandlade dig låg under hans eller hennes ansvar och hur du hanterar det, är ditt ansvar.

Steg 8

Låt erfarenheten med personen i fråga lära dig om den person som man aldrig vill vara och höj dina moraliska krav på dig själv. Det finns ett stort självförtroende och inre frid i detta. Genom att behandla andra på korrekta sätt, kan du aldrig klandra dig själv för att du också har gjort det och det.

Steg 9

Inse att många människor världen över går via långt värre saker än du själv har gått genom och ändå lyckas de gå vidare. Genom att jämföra det som du går genom med något som är ännu värre, kan du finna styrkan att förlåta.

Steg 10

Inse att du inte kan göra det som har gjorts ogjort. Du kan inte förändra det förflutna och den enda lösningen som finns är att acceptera erfarenheten. Det som du kan förändra är nuet och framtiden. Det är dags att börja leva ett lyckligt liv.