Säg nej till stress - tips på stresshantering

Livsstil / Guider / Artikel

hantera stress

Stress är en del av livet, men själva ordets betydelse har kommit att betyda allt från mindre oro till utbrändhet och stora kriser.

Stress är vår fysiska och känslomässiga reaktion på problem och aggression. Det är kroppens försök att anpassa sig till den rådande situationen. Stress är således i grunden en mycket normal reaktion, som kan omvandlas till ett stort problem när våra försök att anpassa oss omvandlas till en sjukdom. Då låter vi stressen påverka oss psykologisk eller vill göra för mycket på för kort tid. Stress blir kronisk när den påverkar oss även när det inte finns en stressfaktor i omgivningen som orsakar stress.

Rent fysiologiskt visa stressen sig genom hjärtklappning, andfåddhet, svettning, magsmärtor, och muskelspänningar. Psykologiskt orsakar stress ångest, sömnsvårigheter, beteendeproblem, ökad irritabilitet, och i avancerade stadier även apati. Stress har många symtom och de flesta av oss har erfarit de någon gång i livet.

Den här guiden handlar om Mental Stress!

Besatt av perfektionism

Mental stress har sin grund i den lidandes hjärna. De mentalt stressades hjärnor är snabba, men de går vanligtvis i fel riktning. De är väligt besatta av perfektion och perfektionism. De ser mycket klart alla detaljer och kritiserar sig själva mycket hårt för varje liten imperfektion. Deras tankar är väldigt negativa och de hatar sig själva för varje misslyckande av uppnå perfektion.

En brist på självförtroende leder också mentalt stressade till att ständigt söka andra människors bekräftelse. De tänker mest på sina misslyckande i stället för att tänka på deras framgångar. De föreställer sig det värsta. Om du alltid inbillar dig själv att du kommer att misslyckas, kommer du att reagera långsamma på omgivningens krav och du kommer att prestera sämre. Detta leder till ännu mer stress.

 

 

Tänk positivt

Det råd man kan ge de mentalt stressade är att helt enkelt tänka positivt. Sluta såra dig själv psykologiskt. Bli medveten om dina snabba slutsatser som alltid saknar grund. Om någon belönar dig, om du hör bra saker om dig själv, om någon ger dig komplimanger, bör du tro på att man är ärlig.

Stressa mindre. Bedöm hela situationen innan du drar dina slutsatser. Tvinga dig själv att inse det positiva. Om du har för mycket att göra, sök hjälp. I stället för att se delegering som en svaghet, intala dig själv att du visar andra att du litar på dem.

Kognitiv terapi

Mentalt stressade är oftast offret av deras egna tänkande. De lägger ner mycket psykiskt energi åt att oroa sig för enkla vardagliga situationer. Kognitiv terapi kan hjälpa dig att klart och tydligt identifiera de faktorer som orsakar negativt tänkande för dig. Ett möte med en terapist som specialiserar sig på stress, kan verkligen hjälpa dig att förändra ditt sätt att tänka. Tänk om allt du ser och tänker kan ses och tänkas på ett annat sätt. Du kan lära dig att ersätta oro och ångest med positiva känslor.

 

 

Släpp taget

Mentalt stressade är infängslade i deras egna övertygelser. Att lära sig olika andningsmetoder kan definitivt hjälpa en mentalt stressad människa att släppa taget. Positiva suggestioner kan också hjälpa dig att se annorlunda på dig själv och på din omgivning. Det finns något som kallas sofrologi, en metod som går ut på att med föreställningens kraft föreställa sig andra sätt att förhålla sig till världen runt omkring sig.

Motionera

Det bästa är att välja en typ av idrott som kräver total fokus. Simning och jogging är också utmärkta sport som fungerar som stressminskande faktorer.