Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Omikron-varianten kan vara resultatet av en kollision mellan COVID och HIV

Mutationen kom till stånd i kroppen på en Hiv-positiv person.

Omikron-varianten kan vara resultatet av en kollision mellan COVID och HIV

2021-15-08 Coronavirusets senaste Omikron-variant, har spridits till 23 olika länder världen över.

Vetenskapsmannen som först upptäckte denna variant tror att mutationen kom till stånd i kroppen på en Hiv-positiv person eller annan person med försvagat immunsystem.

En långvarig coronavirusinfektion ledde till att viruset hade tid på sig att mutera.

I både USA och Europa har man redan sett hur coronaviruset muterar när patientens immunförsvar är kompromissad av läkemedel som skall bekämpa cancer, hantera autoimmuna sjukdomar eller förhindra bortstötning av transplanterade organ.

Tulio De Oliveira hävdar att ovaccinerade HIV-positiva ungdomar med svaga immunförsvar söder om Sahara kan bli fabriker för nya Covid-varianter.

En sydafrikansk kvinna med avancerad okontrollerad HIV har en långvarig Corona infektion. Viruset undergick under cirka 6 månader 30 genetiska förändringar som skyddade viruset mot vaccin samt gjorde den mera smittsam.

En liknande situation kan ha gett upphov till omikron-varianten.

När någons kropp inte har ett välfungerande immunsystem kommer coronaviruset inte att lämna kroppen inom en snar framtid.  Istället kommer det att göra många kopior av sig självt. Ju längre tid det får på sig, desto fler misstag kommer det att göra. De slumpmässiga misstagen kommer att förbättra virusets överlevnad och vidarespridning.

Det finns som det redan har nämnts många anledningar till immunförsvagningar men just i Sydafrika är främsta orsaken HIV.

Enigt De Oliveira och kollegor är det viktigt att även Afrikas befolkning får tillgång till vacciner, om man skall kunna neutralisera denna pandemi. För närvarande har endast 7 % av Afrikas befolkning fått vaccin mot coronaviruset. I Sydafrika har cirka 24 % vaccinerats. De flesta är äldre människor medan unga kan fortsätta att sprida nya virusvarianter.  

Läs mer:I nuläget finns inget som tyder på att omikron ger allvarligare sjukdom”, Forskning och framsteg, 2021-12-02

Källa Did failure to adequately treat HIV patients give rise to the Omicron variant? Los Angeles Times

Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.