Astrologiskola

Astro / Astrologiskola / Stjärntecken / Jungfrun

Jungfrun: Sådan är du som vuxen

Twice.se erbjuder även dagens horoskop, veckohoroskopet, månadshoroskopet och årshoroskopet för varje stjärntecken.

Jungfrun i astrologin

Jungfrun är en konstig blanding av realism och en drivkraften mot perfektionism, något som realisten i dig känner till och vet. Men perfektionisten i dig vet också att varje handling kan kritiseras.

Din realistiska sida har gett dig en analysförmåga, som är både metodisk och effektiv. Du har fått gåvan att kritiskt granska allt som du ser och du är dessutom mycket observant. Du beundrar perfekta gjorda saker. Tack vare dig är världen en bättre plats, eftersom du alltid gör sådant som andra inte vill göra. Du vet att även dessa saker måste göras.

Jungfruns livsinställning

Allt måste göra och vara perfekt, säger perfektionismen i dig. Inte heller människokroppen utgör ett undantag från den här regeln. Du är mycket mån om både din hälsa och din hygien. Trots att du äter rätt under vissa perioder, kan du vräka dig onyttiga saker sedan. Vi har alla våra motsägelser.

Du blir inte kär i en person, utan i möjligheten som personen ger dig att bygga upp den perfekta relationen. Du blir oftast överraskad av relationernas logik och du blir glad om du kan växa som person genom det som den andra ger och gör. Du letar efter den perfekta relationen, det perfekta hemmet och du kommer att vilja ha det perfekta jobbet och de perfekta barnen.

Jungfruns egenskaper

Du är född i ett intelligent tecken. Du ser allting mer objektivt än andra, när du analyserar något. Du är en otrolig domare. Människorna respekterar dig och värderar dina åsikter väldigt högt. De söker sig till dig när de behöver råd, något som du tycker om.

Det bästa med dig är att du vet hur man blir respekterad av andra. Det finns en risk att andra ogillar dig, men det finns sällan några som inte kommer att respektera dig.


Planeter och hus

De 9 Planeterna. Vad står varje planet för och vilka är de?

De 12 husen (kort version). Kortfattad info om varje hus.

De 12 husen. En längre version av vad de 12 husen står för.

Aspekterna. Lär dig mer om de olika aspekterna som skapas mellan planeterna.

Stjärntecken

Allt om varje stjärntecken. Här står det hur vi påverkas av stjärntecknet som vi är födda i.

Känner du att du läser om fel stjärntecken? Ta reda på ditt "verkliga tecken" enligt sidoreal horoskop.

Astrologins och horoskopens historia

Horoskopbild

Läs om hur läran om himlakropparna har utvecklats.

Vad är ett horoskop?

Ett födelsehoroskop bygger på en tolkning av planeternas position och stjärnhimmlen tiden vid din födelse. Man kan kalla det ett ”kosmiskt identitetskort". Horoskopet består av tre delar: 1) de tolv husen 2) de tio planeterna 3) zodiaken med de tolv stjärntecknen.

De romerska och grekiska gudarna

Planeter och asteroider har blivit kallde efter grekiska och romerska gudar.