Februari 2024: Vågen

Månadens orakelkort

Astro / Horoskop / Månadens orakelkort

Vågen

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Här är månadens kort för vågen.

Generell influens - 19. Bön

Du är ganska omtänksam och snäll under denna månad men du kan också ha ett stort behov av ensamhet. Vissa vågar kan fokusera på deras spirituella sida.

Kärlek och relationer - 2. Isolering

Även om kortet för det mesta handlar om inre oro och blockeringar i relationer, såväl som brist på kommunikation kan kortet i denna läggning vara ändå positiv. Det står för självvald ensamhet för att kunna tänka. Det kan finnas vågar som tänker leva ett klosterliv. Man kan också blockera andra online på sociala medier å andra sidan.

Ekonomi och jobb - 29. Upphöjning

Du trivs bra på jobbet. Förbättringar äger rum. Du kan tjäna mer pengar eller få en bättre position. Man blir befordrad. Kortet kan även betyda att man är med och konstruerar något.

Utmaning - 4. Lögn

Du kan inte lita på alla eftersom vissa ljuger eller skvallrar, även kriminalitet är en möjlig. Man kan få sina pengar eller ägodelar stulna.

Överraskning - 57. Omega

Oväntad framgång väntar. Du känner att turen står på din sida och du når dina mål.

Resultat - 10. Framgång

Även detta kort står för alla slags framgångar, inklusive ekonomisk framgång.


Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna