Horoskop 2024 för fiskarna

Horoskop / Horoskop 2024

Lejonet 2021 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Fiskarna 2024

Socialt liv, kärlek och vänskap

Plutos inflytande över det sociala livet avtar rejält och i det tolfte huset kan du söka större ensamhet i stället. Du kan även känna att du inte har lika många vänner. Å andra sidan kan du skaffa dig en djupare förståelse av dig själv. Man har en bra intuition och året handlar annars även om studier och kommunikation med andra. Större eventuella förändringar när det gäller livspartner och fasta förhållanden kan äga rum under slutet på året eller under nästa år 2025 i synnerhet för dig med ascendenten i fiskarna.

Pluto i stenbocken 1–21 januari samt 2 sept.- 19 nov

Under 2024 kommer Pluto att flytta över till vattumannen helt och hållet, men spenderar cirka tre månader i stenbocken ändå. Under många år, sedan 2008 har Pluto i stenbocken ökat fiskarnas inflytande och sociala makt, men är redo nu för att börja påverka huset för hemligheter och det omedvetna.

Pluto i vattumannen: 21 jan – 2 sept. samt 19 nov – 8 mars 2043

Pluto tillbringar största delen av året i vattumannen den 19 november, stabiliserar sig omvandlingens och maktkampens planet i detta tolfte hus där planeten vistas i hela 20 år. Pluto i vattumannen handlar om att både ha och avslöja hemligheter och några av de här hemligheterna kan vara känsliga och andra privata, och inget man vill prata om. Hemligt inflytande i ditt liv är däremot också möjligt, samtidigt som du har en mycket bra intuition. Unga fiskar kommer i synnerhet att påverkas mest, eftersom de inte förstår vad som händer och kan bli ängsliga och osäkra. Det kan vara bra att söka terapeutisk hjälp eller läsa självhjälpsböcker, meditera och acceptera mysterierna i ens liv och det som man kan förklara, även om det helt säkert finns en förklaring för allting. Man bör även se efter sin hälsa. Det som också troligtvis händer, är en stor förändring av ens antaganden i livet.

Neptunus och Saturnus i fiskarna

Saturnus är kvar i fiskarna fram till nästa år och därför omstruktureras din personlighet. Du kan växa upp och se klarare på tillvaron och på ditt syfte i livet. Förutom detta lär du dig nya praktiska saker och känner dig ansvarsfull. Du kan till och med titta tillbaka och förstå tidigare misstag. Denna transit kan också påverka din hälsa och det är viktigt att du tar hand om dig själv. Din fysiska kropp kan också förändras radikalt. Om du har ascendenten i fiskarna kommer så klart ditt utseende att vara någonting som du verkligen bryr dig om och du kan exempelvis bli smalare och motionera mer också.

Månförmörkelse i fiskarna den 18 september

Månförmörkelsen i fiskarna är dock en indikation på helt nya början och inledningar i ditt liv. Detta kan äga rum under andra halvåret eller under nästa år 2025. I synnerhet kan relationer och partnerskap förändras. Du kan skilja dig eller hitta en ny livspartner i vissa fall. Detta gäller i synnerhet dig som har ascendenten i fiskarna.

Uranus i oxen

Uranus är kvar i oxen under cirka två år till och denna transit kan påverka olika personer olika. En del av er pluggar och blir intresserade av den senaste tekniken och ni lär er mycket om vissa ämnen samt är öppna för att introducera artificiell intelligens på arbetsplatsen eller implantera chip under huden.

Men ni kan också varna mot för mycket teknik. Ni kan också tillhöra den grupp av människor som ständigt måste säga saker som är överraskande och som får andra människor att häpna. Ni kan ta upp ämnen som andra tycker är jobbiga och inte vill höra mer om.

Det finns även en risk att man ständigt söker spänning och att man snabbt blir uttråkad och hoppar från ämne till ämne. Denna transit är dock en bra tid för studier av alla slag, som vidgar förståelsen om världen och om olika ämnen av intressen. Ni kan lära er mycket om andra människor också och utveckla många nya teorier. Ni kan dock även pendla ganska mycket med flera transportmedel.

Vad gäller grannar och syskon kan båda uppvisa konstigt beteende.

Jupiter i oxen 1 jan – 25 maj

Jupiter i oxen är en positiv influens fram till den 25 maj 2025 eftersom visdomens planet kan dämpa Uranus chockartade energi. Ni kan dra kloka slutsatser, ha tålamod samt vidga era horisonter så att ni kan se saker från flera olika perspektiv. Denna transit är bra för studenter och för människor som gillar att resa. Antalet samtal med omgivningen ökar och man är också trevligare och roligare att samtala med.

Jupiter i tvillingarna 25 maj – 31 dec

Efter den 25 maj befinner sig under ett helt år Jupiter i tvillingarna i huset för hem och familj. Denna transit kan verka mindre speciell och inte lika händelserik, något som kan vara frustrerande. Jupiter kan dock öka förståelsen av ditt förflutna och om hur du blev exempelvis påverkad under barndomen till att utvecklas till personen som du är nu. Du kan också förlåta dig själv och dina föräldrar eller vårdnadshavare. En del av er kan investera i fastigheter och köpa land eller skaffa ett nytt hem eller ett andra hem. Mycket bra förhandlingar och kontrakt är nog också möjliga.

Ekonomi, jobb och karriär

De största förändringarna på området avser ekonomin, och dessa förändringar sker långsamt över tid och fortsätter nästa år med. Mot årets slut och början av nästa år kommer däremot Mars i huset för jobb och hälsa att inspirera dig att börja jobba med nya projekt och åstadkomma stora saker om du har bra mål i sikte, eller så blir du helt enkelt aktivare som person och har flera bollar i luften under en tid.

Förmörkelser på väduren-vågen axeln

Med norra noden i väduren i andra huset för intäkter, är det ganska viktigt för fiskarna att uppmärksamma ekonomin som ett område som kan skapa problem och nöd i livet. Inte heller är stora lån alltid en bra sak. Om du skuldsätter dig är det bra om du försöker ta lån som du helt säkert kan betala tillbaka.

Mån- och solförmörkelserna i väduren och vågen är också tecken på större förändringar när det gäller ekonomi och pengar. Medan man visst kan göra viktiga investeringar, kan ekonomin vara ett ömtåligt område med. Förändringarna i intäkterna kan också drabba livspartnern.

Pengar kan i vissa fall också strömma in genom passiva inkomster nu i större utsträckning än det var fallet tidigare, från försäljning av egendom, bidrag och arv. Man är dessutom medveten om hur mycket man är värd och man kan förhandla om sin lön och utvecklas till en bra affärsman eller -kvinna.

Merkurius retrograd i eldtecken: april, augusti och november

Förändringarna som påverkar ekonomin kommer att ske som en process över tid. Eftersom Merkurius kommer att gå retrograd tre gånger år 2024 i eldtecken som motsvarar hus som har med jobb, karriär och ekonomi att göra, är det inte så troligt att det uppstår förändringar på ditt jobb eller i karriären och yrkeslivet i och med nymånar i husen som styr dessa områden äger rum under Merkurius retrograd. Nya början är sällsynta och misslyckas när Merkurius är retrograd så man måste normalt sett hålla samma kurs och avsluta redan påbörjade saker eller gå tillbaka till gamla jobb och sysselsättningar.

Mars Rx i lejonet 6 dec

Mot årets slut inleds en fas som varar i 5-6 månader med Mars i ditt hus för jobb och hälsa i lejonet. Normalt tillbringar Mars 1,5 månader i ett enda tecken och hus. Mars i lejonet kommer att stressa ut dig i vissa fall och du bör se till så att du får vila och avkoppling. Du bör ta hand om dig själv. Men du kan också uppleva en ny våg av fysisk energi som motiverar dig att starta många nya projekt som blir framgångsrika.

God fortsättning!

Läs årshoroskopet 2024 för ett annat tecken

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens orakelkort

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.