Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

År 2019 dödade antibiotika resistens fler människor än malaria och AIDS

Antibakteriell resistens - alltmer livshotande enligt stor global studie.

2022-01-24 Modern medicin står inför ett av de största hoten: bakterier som är resistenta mot antibiotika.

Enligt en global studie dog 1,3 miljoner människor direkt på grund av bakterieinfektioner som kunde ha behandlats om det inte hade varit för så kallad antimikrobiell resistens.

”I studien ingick journaler från 471 miljoner människor med antibiotikaresistenta infektioner från 204 länder.” skriver New Scientist.

År 2019 dödade antibiotikaresistens fler människor än malaria och AIDS1,3 miljoner dog som direkt resultat av antibiotikaresistens - hundratusentals fler än malaria eller AIDS samma år. AIDS dödade 680 000 människor, medan malaria dödade 627 000 människor.

Ytterligare 3,65 miljoner människor som kämpade med antibiotikaresistens dog men den exakta orsaken är okänd. Antibiotikaresistens kan ha bidragit eller varit den direkta orsaken i vissa av dessa fall.

Skulle man inkludera båda de här grupperna och komma fram till en total summa av 4,95 dödsfall, skulle det göra antibiotikaresistens den tredje vanligste dödsorsaken globalt efter ischemiska hjärtinfarkter och stroke (som beror på en blodpropp som leder till syresbrist).

Den vanligaste orsaken till antimikrobiell resistens är överanvändning av läkemedlen. För många skrivs ut på kliniker.

I 70% av fallen handlade dödsfallen om resistens mot Betalaktamantibiotika, som utgör basen för antibiotikabehandling och innefattar bland annat penicillin.

Forskarna menar att det bästa är om man börjar skriva ut färre antibiotika till både boskap och människor samt förbättra hygienen. Alternativa lösningar såsom vacciner måste utvecklas.

Journalreferens: The Lancet , DOI: 10.1016/S0140-6736(21)02724-0