Solsystemets asteroider

Vetenskap / Universum och rymden / Solsystemet

Asteroider, meteorer, meteroider

 

Asteroider är små kroppar i solsystemet som man tror är överblivna delar från den tid planetsystemet bildades för 4,6 miljarder år sedan. De är steniga objekt med runda och oregelbundna former, som kan vara flera hundra kilometer långa. De flesta asteroider är mycket mindre.

I ett bälte mellan Mars och Jupiter, i den så kallade asteroidbältet finns fler är 100 000 asteroider. De ligger på en plats i solsystemet där forskare tror finns plats för en annan planet. Därför tror man att asteroiderna kan vara delar av en planet som bröt ihop. Problemet med en sådan teori är att den totala massan från alla asteroider tillsammans utgör mycket mindre än månens massa. Dessutom är det mycket svårt att förstöra en planet. Flera tusen asteroider i bältet har fått egna namn.

Asteroidbältet

Asteroidbältet befinner sig mellan Mars och Jupiters bana, cirka 450 miljoner kilometer från solen. Det finns miljontals asteroider i detta område som är cirka 950 km i diameter. Vissa partiklar i asteroidbältet består av damm. Asteroiderna anses vara rester från bildningen av planeterna.

Även om det finns miljontals objekt i asteroidbältet är de spridda över ett stort område och flera rymdfarkoster har kunnat passera genom bältet utan problem. Den största faran som kommer från asteroidbältet är att ett föremål från regionen kolliderar med planeter och månar i vårt solsystem. De asteroider som korsar jordens bana spåras och studeras av NASA och andra vetenskapsmän och forskare.

Asteroidbältet

Chansen för att en asteroid ska kollidera med jorden är mycket liten. Några stycken bör däremot komma riktigt nära jorden, t ex Hermes som kommer att befinna sig på ett avstånd av 777 000 km.

Några asteroider är Lutetia, Vesta, Mathilde..

Asteroidbältet

Det finns 200 objekt i asteroidbältet som är större än 100 km i diameter och nästan 1 miljon föremål över 1 km i diameter.

Den genomsnittliga yttemperaturen på en asteroid är -73 grader Celsius eller -100 grader Fahrenheit.

Den största asteroiden, Ceres, var den första asteroiden som upptäcktes år 1801 men har nyligen omklassificerats som dvärgplanet.

Asteroider är rika på mineraler och den uppskattade förmögenheten i asteroidbältet uppskattas till 100 miljarder dollar för varje person på jorden idag.

Studier av asteroider kan ge oss en värdefull inblick i hur planeterna bildades.

En meteorit är en bit av t ex en asteroid, som har lyckats passera genom vår atmosfär och landat på jorden.

Vissa asteroider befinner sig i det inre solsystemet och deras banor kan korsa jordens bana.

Man tror att en asteroid som kolliderade med jorden i den mexikanska golfen var ansvarig för dinosauriernas utrotning för 65 miljoner år sedan.

 

Källor:

Asteroids

Asteroid Belt

Asteroid Belt

2012-03-15