Coco Chanel: Citat

Livsstil / Citat & biografier / Chanel

Coco Chanel

Coco Chanel var en kvinna som lyckades åstadkomma stora förändringar när det gäller hur kvinnor såg på sig själva. Hon har hjälpt kvinnorörelsen minst två gånger genom att skapa kläder som befriade kvinnor från plågsamma korsetter och som befrämjade imagen av den självständiga framgångsrika kvinnan i början på 1900-talet men även senare efter andra världskriget.

Till biografi

 

 

Citat av Coco Chanel

Engelska: “Fashion fades, only style remains the same.”

Svenska: “Mode tynar bort, endast stil förblir densamma.“

Engelska: “In order to be irreplaceable one must always be different.”

Svenska: “För att kunna bli oersättlig måste man alltid vara annorlunda.“

Engelska: “A girl should be two things: classy and fabulous.”

Svenska: "En flicka bör vara två saker: elegant och fantastisk."

Engelska: “The most courageous act is still to think for yourself. Aloud.”

Svenska: “Den modigaste handlingen är fortfarande att våga tänka själv. Högt.“

 

 

Engelska: “Success is often achieved by those who don't know that failure is inevitable.”

Svenska: “Framgång uppnås ofta av dem som inte vet att ett misslyckande är oundvikligt.“

Engelska: “How many cares one loses when one decides not to be something but to be someone.”

Svenska: “Hur många problem slipper man när man bestämmer sig för att inte bli någonting utan för att bli någon.“

Engelska: ”Don't spend time beating on a wall, hoping to transform it into a door.”

Svenska: ”Lägg inte ner tid på att slå på en vägg, i hopp om att kunna omvandla den till en dörr.”

 

 

Engelska: ”Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street, fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening.”

Svenska: ”Mode är inte något som finns i klänningar bara. Mode är i himlen, på gatan, mode har att göra med idéer, hur vi lever, vad som händer.”

Engelska: “The best color in the whole world, is the one that looks good, on you!”

Svenska: “Den bästa färgen i hela världen, är den som ser bra ut på dig!”

Engelska: “A women who doesn't wear perfume has no future.”

Svenska: “En kvinna som inte har parfym på sig har ingen framtid.”

Engelska: “Elegance is not the prerogative of those who have just escaped from adolescence, but of those who have already taken possession of their future.”

Svenska: " Elegans är inte ett privilegium för de som just har rymt från adolescensen, utan för de som redan har tagit kontrollen över deras framtid."