Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Denna nya konstgjorda njure kan förändra framtiden för transplantationer

Har redan testats i grisar utan uppenbara problem eller reaktioner från immunsystemet.

Denna nya konstgjorda njure kan förändra framtiden för transplantationer

Bild: Den nyutvecklade bioreaktorn.  (University of California, San Francisco)

2023-09-11 Forskare hoppas förbättra situationen för patienter med njursvikt i framtiden genom att utveckla ett konstgjort njurimplantat.

Forskningarna lösning är en så kallad bioreaktor anordning som använder mänskliga njurceller odlade i labbet. Anordningen härmar njurarnas viktigaste funktioner och har testats i grisar utan uppenbara problem eller några som helst biverkningar.

Enheten kommer att fortsätta att utvecklas till att inkludera fler olika typer av njurceller samt anslutas till andra instrument så att avfall filtreras från blodet.

"Vi fokuserar på att säkert replikera nyckelfunktionerna i en njure", säger bioingenjör Shuvo Roy, en av forskarna.

"Den bioartificiella njuren kommer att göra behandlingen av njursjukdom effektivare och mycket mer tolerabelt och bekvämt."

Av en miljon människor som behöver en ny njure varje år i USA, utförs endag 25 000 njurtransplantationer. Patienterna får sedan ta läkemedel för att undvika organavstötning.

När biorektorerna testades i grisar, utlöste de inga reaktioner från immunförsvaret.

Forskarna försåg njurcellerna med kiselmembran för att skydda dem från angrepp.

Celler som är ansvariga för att hantera vatten- och saltnivåer i kroppen finns i enheten. Cellerna har tidigare används vid behandling av njursvikt hos människor med positiva resultat.

Man vill fortsätta att använda dessa anordningar i grisar under flera månader för att så småningom övergå till tester i människor med njursvikt.

Andra forskare håller på med genetiskt modifierade grisnjurar för att rädda livet på människor med njursvikt, medan kinesiska läkare hoppas en dag odla människonjurar för transplantation i grisar.

"Vi behövde bevisa att en funktionell bioreaktor inte kräver immunrepressiva läkemedel, och det gjorde vi", säger Roy. "Vi hade inga komplikationer och kan nu iterera upp och nå hela panelen av njurfunktioner i mänsklig skala."

 

Publikation

Forskningen har publicerats i Nature Communications.