'

Vetenskap / Historia & arkeologi

Forntida hominider skapade avsiktligt stenklot för 1,4 miljoner år sedan

Ny 3D-analys förestår att forntida människor har haft ett öga för symmetri under en mycket lång tid.

Forntida hominider skapade avsiktligt stenklot för 1,4 miljoner år sedan

2023-09-06 När forskare grävde ut en 1,4 miljoner år gammal arkeologisk plats i norra Israel på 1960-talet, hittade de cirka 600 plommonstora stenklot tillsammans med stenverktyg såsom handyxor.

De verkade inte ha något syfte. Arkeologerna misstänkte att de var biprodukter av stenverktygproduktion.

En sofistikerad 3D-analysprogramvara användes för att analysera de som kallade ”sfäroiderna” och rekonstruera tillverkningsprocessen. Det visade sig att de var resultatet av avsiktligt hantverk.

Tillverkarna var en forntida homonidart som kallades Homo erectus.  

Om dessa forntida människor skapade dessa stenklot med avsikt, betyder det att de kunde föreställa sig en sfär i sinnet och sedan forma stenarna i enlighet. Egenskaper som förutseende, planering, fingerfärdighet var nödvändiga.

Även om studien fått kritik av att slå ihop alla stenar vill man använda samma 3D-anaysmetod på 2 miljoner år gamla sfäroider som grävts ut på olika ställen i Afrika.

Om liknande resultat genereras, innebär det att människor haft ett öga för symmetri och skickligheten att skapa de, under en mycket lång tid.

 

Publikation

The limestone spheroids of ‘Ubeidiya: intentional imposition of symmetric geometry by early hominins? https://doi.org/10.1098/rsos.230671