Behavioristiska terapier: Flooding (Översvämning)

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Behaviorism / Terapier

Flooding

Om din bästa vän lider av stor spindelrädsla är det bästa du kan göra att låsa in denne I ett rum med en stor äcklig spindel, där din vän bör vistas tills han eller hon kommer över sin rädsla.

Den här metoden verkar nästan oetisk, men beteendeterapeuter använder den här metoden för att hjälpa sina klienter att bli av med fobier.

Tekniken kallas för ”flooding” (översvämning). Den underliggande teorin bakom flooding som terapi är att fobier är inlärd rädsla och man kan endast bli av med sådan inlärning genom att utsätta sig för det som man är rädd för.

Per definition är en fobi är oresonlig rädsla för icke-farliga saker eller situationer. På något sätt har personen associerad denna icke-farliga sak med en stark känsla av att ens liv befinner sig i fara. Genom att tvinga den fobiska personen att konfrontera sin rädsla, kommer denne att lära sig att det inte finns någon orsak till rädsla.

Problem med fobier är att människor tenderar att gå till extremer för att undvika det som skrämmer dem. Därför får de aldrig chansen att få veta att det som de är rädda för inte kommer att skada dem.

Flooding i sin renaste form innebär påtvingad, långvarig utsättning för det stimulus som provocerade det ursprungliga traumat. I praktiken är en sådan översvämning omöjlig. Det är inte alls praktiskt att fylla ett helt rum med ormar och spindlar för att sedan tvinga någon att sitta där i flera timmar.

I mitten av 1960-talen lanserade Thomas Stampfl en teknik som kallas ”implosion terapi” för att behandla fobier. Han fann att fobiska patienter som bombarderades med detaljerade beskrivningar av situationer som de var rädda för under 6-9 timmar blev av med rädslan för situationerna i fråga.

Hans forskning raffinerades av Zev Wanderer som använde sig av bio-feedback machiner för att övervaka patientens reaktion när denne lyssnade till verbala beskrivningar av det som de var rädda för. Genom att koncentrera sig på de fraser som skapade mycket intensiva reaktioner, reducerade Wanderer tidsrymden i den första flooding sessionen från 9 till 2 timmar. Nästföljande sessioner blev förkortade till 30 minuter.

För att öka terapins effektivitet och förkorta tiden som man behövde lägga ner på att jobba med sina fobier spelade Wanderer in de fraser som skapade starka fobiska reaktioner. Patienterna lyssnade på dessa ord hemma.

Källa:

http://www.psychologistworld.com/behavior/flooding.php