Variationerna i dina hjärtslag kan påverka din visdom

Vetenskap / Medicin och hälsa / Artikel

Studien är banbrytande i att identifiera förhållandena under vilka psykofysiologi påverkar kloka bedömningar. 

Variationerna i dina hjärtslag kan påverka din visdom, enligt ny forskning från Waterloo Universitet

2016-04-10: Studien visar att hjärtfrekvensvariation och tankeprocess arbetar tillsammans för att göra kloka resonemang om komplexa samhällsfrågor möjliga.

Studien som leddes av Igor Grossman, psykologiprofessor vid Waterloo Universitet publicerades online i tidskriften Frontiers in Behavioral Neuroscience .

Studien är banbrytande i att identifiera förhållandena under vilka psykofysiologi påverkar kloka bedömningar.

"Vår forskning visar att kloka resonemang är inte enbart en funktion av sinnet och av den kognitiva förmågan", säger professor Grossmann. "Vi fann att människor som har större hjärtfrekvensvariabilitet och som kan tänka runt sociala problem från en distanserad synpunkt har en större kapacitet för att göra kloka resonemang."

Studien bygger på tidigare arbete med de kognitiva grunderna för klok bedömning och inkluderar den här gången hjärtfunktionens påverkan på sinnet.

Filosofer och kognitiva forskare anser att klok bedömning inkluderar förmågan att känna igen begränsningarna för någons kunskaper, att vara medveten om de olika sammanhangen i livet och hur dessa kan utvecklas över tid, att erkänna andras synpunkter samt att försöka förena motsatta synpunkter.

Den nya studien är den första som visar att hjärtats fysiologi, i synnerhet variationer i hjärtfrekvensen under låg fysisk aktivitet, förknippas med mindre partiska och klokare bedömningar.

Människans hjärtfrekvens tenderar att variera, även under stationära förhållanden, såsom när en person sitter. Hjärtfrekvensvariabilitet avser variationen i tidsintervallet mellan hjärtslagen och har samband till nervsystemets kontroll av organfunktioner.

Forskarna fann att personer med mer varierande hjärtfrekvenser kunde resonera på ett klokare, mindre partiskt sätt om samhällsproblem när de instruerades att reflektera över en social fråga från en tredje persons perspektiv. Men när studiens deltagare instruerades att resonera om frågan från ett förstapersonsperspektiv framkom det inget samband mellan hjärtfrekvens och klokhet.

"Vi visste redan att människor med större variation i deras hjärtfrekvens uppvisar överlägsen prestanda i hjärnans verkställande funktion såsom i arbetsminnet", säger professor Grossmann. "Men det betyder inte nödvändigtvis att dessa människor är klokare -. I själva verket kan vissa människor använda sina kognitiva färdigheter för att göra okloka beslut. För att kanalisera sina kognitiva förmågor för klokare bedömningar, behöver människor med större hjärtfrekvensvariabilitet först övervinna sina egocentriska synpunkter. "

Studien öppnar dörren för vidare utforskning av kloka bedömningar i skärningspunkten mellan fysiologisk och kognitiv forskning.

Källa till artikeln: Research finds that wisdom is a matter of both heart and mind, Publicerad 7 april 2016, Waterloo Universitet, Kanada.