Solen får egen soundtrack

Vetenskap / Universum och rymden

Solen får en egen soundtrack

Foskare vid University of Michigan tillsammans med kompositören Alumnus School of Musichar tolkat solvinden och omvandlat den till musik via en process som kallas "sonification", skriver Gizmag. Nu kan man förstå Solen på ett helt nytt sätt.

Solvinden är solens atmosfär, en ström av laddade partiklar som kommer från solen och expanderar snabbt förbi oss och utanför solsystemet.

Kortlivade soleruptioner utgör det som kallas för "rymdväder" och kan få stora effekter på jorden. Vissa soleruptioner kan kortsluta satelliter eller förstöra delar av dem. Eruptioner har också ibland skapat strömavbrott på jorden.

En del är rädda att särskild stora soleruptioner en dag kan komma att slå ut både satelliter och ström på jorden. Det är därför viktigt att förstå vad som kommer och när så att man kan vidta försiktighetsåtgärder. Instrument på jorden mäter kontinuerligt solens temperatur och densitet, hur snabbt soleruptioner rör sig och från vilken riktning de kommer ifrån.

Än så länge ger sountracken som har utvecklats inte så hemskt mycket men forskarna är mycket stolta över vad de åstadkommit och menar att mer forskning behöver göras innan man kan ta del av solmusikens hela potential. Just nu kan man höra en del förändringar men inte mer än man redan kan räkna ut med andra mätinstrument.

Datum: Mars 2010


Läs mer:

The Solar and Heliospheric Research Group
http://solar-heliospheric.engin.umich.edu/ace/

Kompositörens hemsida:
http://www.robertalexandermusic.com/