Caltech forskare finner bevis på existensen av en nionde planet i solsystemet

Vetenskap / Universum / Artikel

2016-01-21 Caltech-forskare har funnit bevis för existensen av en jätteplanet med en bisarr, mycket långsträckt bana i det yttre solsystemet.

Föremålet, som forskarna kallar ”Planet 9”, har en massa som är ungefär 10 gånger så stor som jordens och kretsar omkring 20 gånger längre bort från solen i genomsnitt än Neptunus. Det kan ta för denna nya planet mellan 10.000 och 20.000 år för att göra en hel bana runt solen.

Forskarna Konstantin Batydgin och Mike Brown upptäckte planetens existens genom matematisk modellering och datorsimuleringar men har ännu inte gjort några direkta observationer av objektet.

”Detta är en ganska väsentlig del av vårt solsystem som fortfarande finns därute för att hittas, vilket är ganska spännande.” hävdar Brown.

Brown hävdar vidare att Planet 9 dominerar en större region än någon annan av de andra kända planeterna på grund av sin gravitationskraft. Forskarna hävdar också att existensen av Planet 9 förklarar ett antal mystiska inslag i Kuiperbältet utanför Neptunus.


"Även om vi var inledningsvis ganska skeptiska till att den här planeten skulle kunna existera, allteftersom vi fortsatte att undersöka dess bana och vad det skulle innebära för det yttre solsystemet, blev vi allt mer övertygade om att den finns där ute", säger Batygin, en biträdande professor i planetvetenskap. 

"För första gången på över 150 år, har vi tydliga bevis på att solsystemets planet antal är ofullständigt.", hävdar Batygin vidare.

Vägen till den teoretiska upptäckten av Planet 9 var inte enkelt. Batygin och Brown kom från olika skolor med helt skilda perspektiv men det var själva olikheten som gjorde samarbetet intressant och roligt eftersom man kunde utmana varandras idéer.

Batygin och Brown beskriver sitt arbete i det senaste numret av den Astronomical Journal. Papperet har titeln "Bevis för ett avlägset jätteplanet i solsystemet."

 

Källa: Caltech Researchers Find Evidence of a Real Ninth Planet, av Kimm Fesenmaier, 2016-01-20