Medicin och hälsa

Nyfikenhet viktigare än intelligens i skolan

(Science Daily) - Vi känner alla till de elever och studenter som visserligen är smarta, men som inte klarar av skolan eller som hoppar av. Psykologi forskare sökte efter andra egenskaper som gör att vissa elever, till skillnad från andra elever, klarar studierna bättre, även om de är lika smarta. De fann att nyfikenhet är den viktigaste faktorn.

VonStumm, en av forskarna, hävdar att hon inte alls är överraskad över resultaten eftersom nyfikenhet ger drivkraft och är man nyfiken, kommer man att söka all information om ett ämne, något som leder till att nyfikna elever kommer att lära sig mer, lättare och kommer därför att prestera bättre i skolan. Nyfikenheten är önskan att veta och undersöka.

De elever som har störst utvecklingspotential är de nyfikna. Slutsatsen är enkel:  "Detta angår dig inte" är det sista du vill säga till ett barn.

 

Kärlek och relationer
Psykologi och samhälle
Tio saker om...
Forskning, hälsa och vetenskap
Mat och hälsa
Mat och hälsa
Mat och hälsa
Mat och hälsa