Mystiska ”sjöar” på Saturnus måne Titan

Vetenskap / Universum / Artikel

Bildkälla: NASA, sjöar på Titan

Datum: 23 juni 2015

Källa: NASA via Science Daily

Saturnus måne Titan är hem till hav och sjöar fyllda med flytande kolväten, men vad är det som bildar fördjupningarna på ytan? En ny studie verkar indikera att månens yta löser sig i en process som liknar skapandet av liknande fördjupningar på jorden.

Om man bortser från jorden, är Titan det enda objektet i solsystemet som är känd för att ha sjöar och hav på ytan, något som har observerats av rymdskeppet Cassini. Titans yttemperatur är ungefär minus 180 grader Celsius och därmed är det flytande metan och etan som motsvarar jordens vatten.

Cassini identifierade två olika former av metan- och etanfyllda fördjupningar som s i närheten av Titans poler. Det finns väldigt stora hav flera kilometer långa och flera meter djupa som matas av en förgrening av flodliknande kanaler. Det finns också mindre sjöar med rundade kanter och branta väggar vanligtvis i flacka områden. Cassini har också identifierat många tomma fördjupningar.

Sjöarna har vanligtvis ingen förbindelse med floder och de fylls upp med regn och vätskor som kommer underifrån. Några sjöar fylls upp och torkar ut igen. Men exakt hur fördjupningarna skapades förstår man knappt.

Nyligen har en grupp forskare vänt dig till vår planet för att hitta svaret. De upptäckte att Titans sjöar påminner om landformer på jorden som är resultatet av erosion och eftersom vissa stenar såsom kalksten och gips löser upp sig. Med tiden skapas det fördjupningar i våt klimat och saltpannor där klimatet är torrare. Erosionshastigheten beror på flera faktorer såsom stenarnas kemin, regnmängd och yttemperatur. Även om det finns stora skillnader mellan Titan och jorden, tror forskarna att den underliggande processen kan vara förvånansvärt lika.

En forskargrupp ledd av Thomas Cornet vid Europeiska rymdorganisationen beräknade hur lång tid det skulle ta för sådana fördjupningar att uppstå på Titan. De antog att ytan täcks av fast organiskt material och att det upplösande medlet är framför allt flytande kolväten. De tog också hänsyn till dagens klimat på Titan. Forskarna fann att det skulle ta cirka 50 miljoner år för skapandet av den 100 meter djup depression vid Titans relativt regniga polarområden.

”Vi fann att upplösningsprocessen på Titan sker cirka 30 gånger långsammare än på jorden på grund av att Titans år är mycket längre och på det faktum att det endast regnar under Titan sommaren. Ändå tror vi att upplösningen är en viktig orsak till fördjupningarna på Titans yta och att de kan vara ursprunget till sjöarna.”