Forskare bygger levande programmerbara organismer av återanvända grodceller

KATEGORIER: Vetenskap / Teknik

Små "xenobots" bestående av celler lovar tillämpningar allt från läkemedelsleverans till sanering av giftigt avfall

Forskare bygger levande programmerbara organismer av grodceller som återanvänds

2020-01-17: Ett forskarteam har återanvänt levande celler som kommer från grodembryon och ihopsatt dem helt nya livsformer. 

Dessa mycket små "xenobots" kan röra sig mot ett mål, kanske ta upp en nyttolast (som ett läkemedel som måste transporteras till en specifik plats inuti en patient) - och läka sig själva efter att ha blivit skurna.

"Det här är nya levande maskiner", säger Joshua Bongard, en datavetare och robotexpert vid amerikanska Vermont Universiteten. 

"De är varken en traditionell robot eller en känd djurart. Det är en ny klass av artefakt: en levande, programmerbar organism."

De nya varelserna designades på en superdator på Vermonts universitet. I nästa steg monterade dessa och testades av biologer vid Tufts University. 

"Vi kan föreställa oss många användbara applikationer för dessa levande robotar som andra maskiner inte kan göra som att leta efter otäcka föreningar eller radioaktiva förorening, samla mikroplast i haven, ta sig genom i artärer för att skrapa ut plack. “säger Michael Levin som leder Centret för regenerativ- och utvecklingsbiologi vid Tufts universitet.

Resultaten av den nya forskningen publicerades 13 januari i Proceedings of the National Academy of Sciences.

 

Källa

Team Builds the First Living Robots, Vermonts universitet

Referens

PNAS, 2020 DOI: 10.1073/pnas.1910837117