Neandertalare hade nästan dött ut när den moderna människan kom till Europa

Vetenskap / Historia & arkeologi

(ScienceDaily Feb. 25, 2012) — En internationell grupp av vetenskapsmän har nyss visat att de flesta neandertalare i Europa dog ut för 50 000 år sedan. Tidigare ansåg man att Europa befolkades av en stabil population av neandertalare under hundratals år fram till tiden då den moderna människan migrerade ut från Afrika. Den här teorin måste revideras, hävdar forskarna.

De här resultaten kom till följd av studier av gammal DNA och publicerades enligt ScienceDaily den 25 februari 2012 i tidningen Molecular Biology and Evolution.

Enligt forskarna tyder resultaten på att de flesta neandertalare dog ut för 50 000 år sedan. En liten grupp av neandertalare överlevde och började återkolonisera den centrala och vänstra delen av Europa. Dessa överlevde i ytterligare 10 000 år när den moderna människan kom in i bilden.

Det internationella projektet som gjorde den här forskningen möjlig leddes av svenska och spanska forskare i Uppsala, Stockholm och Madrid.

Enligt Love Dalén, en av forskarna, blev man överraskad över att neandertalarna nästan utrotades på grund av klimatförändringarna som ägde rum under den sista istiden. Tydligen var neandertalarna känsliga för klimatförändringar.

Studierna av DNA från neandertalare-fossiler från Norra Spanien visade att den genetiska variationen mellan neandertalarna under de sista tio tusen åren av deras existens var otroligt sällsynta. Äldre europeiska och asiatiska fossiler från neandertalare uppvisade större genetisk variation. Detta är vanligt i en stor population som har levt inom samma område under många år.

Forskare från såväl Danmark och USA deltog i analysen och slutsatserna.