Ny planet upptäcktes utanför vårt solsystem

Vetenskap / Universum och rymden

Ny planet utanför solsystemet liknar Jupiter och Saturnus

Enligt National Geographics News har en ny giganstisk gasplanet som liknar Jupiter hittats utanför vår egen solsystem. Planeten kan studeras i detalj enligt en ny studie som har gjorts. Planeten ligger ca. 1500 ljusår från Jorden i Serpeus konstellationen och har fått namnet Corot-9b. Det tar 95 dagar för Corot-96 att göra ett varv runt sin sol.

När planeten befinner sig mellan sin sol och jorden kommer en del av ljuset som kommer från dess sol att tränga genom planetens atmosfär för att sedan forsätta mot vår jord.

Genom att studera detta filtrerade stjärnljus kan astronomer ta reda på vilken sorts molekyler som Corot-9b:s atmosfär består av.

Genom att studera den här planeten hoppas man kunna få tillgång till information om andra liknande planeter som ligger för långt borta för att kunna studeras. Den nya planeten liknar Saturnus och Jupiter.

Den filtrerade solljustekniken har används för att studera atmosfären hos andra gasplaneter med stor framgång.

Till skillnad från de studerade planeterna ligger Corot-9b längre bort från sin sol och den är därför kallare.

Claire Montou från Laboratory ofAstrophysics of Marseille menar att den här planeten förmodligen har många månar i likhet med gasplaneten Jupiter och många ringar som Saturnus.

Datum: april 2010