Urgamla grottmålningar avslöjar människans tidiga konstnärliga förmåga

VetenskapHistoria och arkeologi

Bild: Grottmålning, Indonesien. Mänskliga figurer jagar en vild gris. GRIFFITH UNIVERSITY

2024-07-08 Forskare har daterat grottmålningar till över 50 000 år sedan, vilket är betydligt äldre än tidigare trott.

Två olika grottmålningar som upptäcktes i Indonesien, år 2018 och 2019 som föreställer jaktscener har skapats för cirka mellan 48 000 och 51 000 år sedan, vilket kullkastar tidigare uppfattningar och antaganden om den figurativa konstens ursprung.

Denna upptäckt, publicerad i tidskriften Nature, flyttar tillbaka tidpunkten för människans förmåga att skapa avancerad konst.

Den exakta dateringen möjliggjordes av en ny teknik kallad laserablation U-serie-datering som ger betydligt mer precisa åldersberäkningar än tidigare metoder.

Grottmålningen som hittades år 2018 av arkeologen Maxime Aubert och kollegor på ön Borneo i Indonesien föreställer ett djur som spetas av ett spjut. Den ansågs först vara 40 000 år gammal men har nu daterats till att vara 50 000 år gammal.

Ett år senare, 1019, upptäcktes en ännu äldre målning av två vildsvin, fyra dvärgbufflar och åtta människoliknande figurer på än Sulawesi, som man tror är cika 48 000 år gammal.

Forskarna anser att det var Homo Sapiens som hade denna avancerade konstnärliga förmåga. De drar dessutom slutsatsen att vår förmåga till kreativitet och symboliskt tänkande sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Grottmålningarna anses vara de äldsta kända berättelserna som återges i bild. De är bevis på den tidiga människans förmåga att återge berättelser i bildform, något som anses vara avgörande för vår kulturella evolution.

Upptäckten i Indonesien utmanar eurocentriska idéer om konstnärskapets ursprung. Tidigare trodde man att figurativ konst först uppstod i Europa, på grund av upptäckten av 30 000 år gamla grottmålningar som hittats i Frankrike, men dessa ännu äldre grottmålningar är ett bevis på att konst uppstod överallt i världen där det fanns människor som jagade.

Det allra äldsta beviset på människans konstnärliga förmågor är inristade ockraknölar som hittats i Sydafrika som är 100 000 år gamla. Därför står det klart för forskarna att det kommer att hittas ännu äldre konstnärliga verk i form av exempelvis grottmålningar och hällristningar.

Forskarna har däremot undrat huruvida konstnärskap uppstod på en enda plats i världen för att sedan spridas vidare till andra världsdelar eller inte och hoppas hitta fler pusselbitar som avslöjar mänsklighetens konstnärliga historia.

Källhänvisning:

The first work of art was painted more than 50,000 years ago in Indonesia, El Pais English

The first work of art was painted more than 50,000 years ago in Indonesia

Oktaviana, A.A., Joannes-Boyau, R., Hakim, B. et al. Narrative cave art in Indonesia by 51,200 years ago . Nature (2024).