Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

"Värdelös" körtel som läkare ofta tar bort ger skydd mot cancer

Håll fast vid brässen under hela ditt liv om möjligt.

"Värdelös" körtel som läkare ofta tar bort ger skydd mot cancer

2023-08-15 Tymuskörteln eller brässen har länge ansetts spela störst roll tidigt i livet när immunsystemet håller på och utvecklas, för att sedan vara värdelös i vuxen ålder.

Om brässen avlägsnas i ung ålder, har patienten ett nedsatt immunförsvar på grund av långsiktig nedsatt produktion av T-celler samt minskat skydd mot exempelvis vacciner.

Efter puberteten krymper brässen eller tymus upp och fortsätter att producera T-celler, fast i litet antal.

Tymus står aldrig riktigt i vägen, men brukar ändå avlägsnas av läkare i samband med hjärtkirurgi.

Endast i samband med tymuscancer och vissa autoimmuna sjukdomar måste körteln avlägsnas för att garantera patientens överlevnad.

Forskare menar nu att tymus bör man ha kvar under hela livet. Personer som av någon anledning får denna körtel borttagen löper större risk för att dö i förtid samt få cancer.

Även om man inte riktigt vet om avlägsnandet av tymuskörteln direkt orsakar cancer och andra farliga sjukdomar, menar forskarna att det verkar finnas ett viktigt möjligt samband. Man bör därmed försöka behålla brässen om möjligt.

I observationsstudien jämförde forskare i Boston hur det gick för 1146 patienter som fick brässen borttagen jämfört med 6000 kontroller, som fortfarande hade körteln.

Studiens resultat var häpnadsväckande.

De som fick tymus bortopererad löpte nästan dubbelt så stor risk jämfört med kontrollerna att dö inom 5 år, även efter att ha korrigerat sådana variabler såsom olika sjukdomar samt kön, ålder och ras.

Förutom detta löpte de även en dubbel så stor risk för att få aggressiva återkommande former av cancer under de fem nästföljande åren efter det kirurgiska ingreppet, jämfört med kontrollgruppen.

En undergrupp av patienterna som minst brässen uppvisade färre antal T-cellreceptorer i blodet, som förmodligen leder till utveckling av cancer och autoimmuna sjukdomar.

Forskarna är rätt så övertygade om att brässen fortsätter att upprätthålla människors immunsystem under vuxen ålder.

 

Publikation

Studien publicerades i The New England Journal of Medicine.

>