Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Tonåringar som röker har minskade mängder grå substans i hjärnan (redan innan de börjar röka)

Ärftlig benägenhet för beroende. Rökningen ökar dock förlusten av grå substans, och förstärker beroendet.

Tonåringar som röker har minskade mängder grå substans i hjärnan (redan innan de börjar röka)

2023-08-22 Hjärnröntgen avslöjar att de som börjar röka under tonåren tenderar att ha minskade mängder grå substans i två viktiga hjärnregioner. Det är möjligt att dessa hjärnregioner är involverade i processer som har att göra med inhibition och utveckling av ett beroende.

Enligt Cambridge psykologen Trevor Robbins är nikotinberoende inte endast det kanske vanligaste beroendet i världen och en ledande orsak till sjukdomar och dödlighet i vuxen ålder. Det är mycket vanligt att man börjar röka under tonåren. Det är då man måste ingripa.

Studien var internationell och gick ut på att jämföra MR-hjärnröntgen från över 800 personer, från Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Irland, genererade vid olika tidpunkter.

Alla deltagarna var volontärer och de fick även svara på frågor som handlade om deras personlighetsdrag.

Forskarna jämförde hjärnröntgen hos tonåringar vid 14 års ålder som precis börjat röka med icke-rökare. När de rökande tonåringarna var i åldrarna 19 och 23 år togs nya hjärnröntgen.

De som började röka vid 14 års ålder hade mindre mängder grå substans i delen av hjärnan som är inblandad i reglering av känslor, beslutsfattande och självkontroll, med namnet vänstra ventromediala prefrontala cortex.

Fem år senare hade även högra ventromediala prefrontala cortex minskat jämfört med icke-rökare.

Denna region i hjärnan har också ett samband till upplevelse av nöje och dopamin.

När det gäller frågorna som tonåringarna fick svara på visade det sig att de som sökte upplevelser var mer benägna att ha minskade mängder grå substans på höger sida. De som snabbt blev uttråkade och sökte nya upplevelser hade mindre mängder grå substans på vänster sida, som resulterar i större benägenhet att ta risker.

Tonåringar som behöver börja röka tidigt har redan en förlust av grå substans medan själva rökningen försvårar denna förlust samt förstärker beroendet.

En del av studiedeltagna började röka när de var 19. Det visade sig att de också hade mindre mängder grå substans i vänstra prefrontala cortex när det var 14 men deras högra sida var normal och samma som hos icke-rökare tills de började röka.

Forskarna konstaterar att minskad materia i vänster frontallob är ärftlig i familjer med tendenser till missbruk.

Forskarna hoppas dessutom se om samma resultat gäller vaping.

 

Källa

Denna forskning publicerades i Nature Communications.