Medicin & hälsa Universum Teknik Historia & arkeologi Natur & Miljö Neurologi Artificiell Intelligens COVID-19

De dödas kranium saknas i mystisk svensk stenkammargrav

VetenskapHistoria & arkeologi

2024-02-02 En mystisk forntida stenkammargrav i Tiarp, Falköping innehåller skelettdelar från cirka 12 individer i olika åldrar.

Bevis på förhistoriska kvinnliga jägare

.Vid denna gravplats har arkeologer dock gjort en chockerande upptäckt – skeletten som grävts upp saknar både kranium och större ben, som lårben och armar. Denna makabra upptäckt har gett upphov till många frågor och teorier om vem dessa människor var och vilken slags ceremoni eller ritual som kan ha utförts vid denna plats.

“– Kranier och större ben har försvunnit från gravarna. Vi vet inte om det har att göra med begravningsritualer eller hur det kommer sig, säger Karl-Göran Sjögren.”

Graven har daterats till yngre stenåldern, 3500 f.Kr. och man har konstaterat att graven innehåller skelettdelar från minst 12 människor, både spädbarn och gamla. Man tror att de här människorna var jordbrukare eftersom de levde 500 år efter det att jordbruket kom till området.

“– De har försörjt sig på sädesodling och husdjurshållning och druckit mjölk från korna , säger Karl-Göran Sjögren.”

Eftersom det inte finns några tydliga skador på skeletten vet forskarna inte varför de här människorna dog. Det finns inga tecken på att de utsattes för våld.

DNA-analyser kommer att avslöja mer, såsom eventuella sjukdomar och släktskap mellan de olika individerna.

För närvarande pågår det intensiva studier och undersökningar av skeletten och den omgivande platsen för att försöka förstå de mysterier som denna gravplats bär på.

Graven som undersöktes upptäcktes den allra första gången 1929, och blev undersökt än en gång 2014, då man insåg att graven var mer eller mindre intakt och den innehöll människoskelett.

Den arkeoogiska utgrävningen sommaren 2023 gjordes av forskare från Göteborgs och Kiels universitet.

Arkeologer, antropologer och forskare från olika discipliner samarbetar för att spräcka dessa gåtor och ge oss en inblick i det förflutna som annars skulle förbli okänt.

 

Publikation

Forskningen har publicerats i Journal of Neolithic Archaeology .