Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Sepsis – lika vanligt som cancer, lika dödligt som hjärtinfarkt

Man kan prata om en sepsisepidemi, hävdar Lundaforskare.

Fetmakirurgi – positiva effekter på ämnesomsättningen försvinner fort

2023-08-30 En studie från 2016 visade att sepsis i Sverige var vanligare än man tidigare har trott och att 60–70000 vuxna drabbades av sepsis i Sverige varje år.

I en ny studie från 2019 har man kunnat visa att cirka 4% av alla sjukhusinläggningar i Skåne har samband till sepsis. Detta motsvarar cirka 7500 patienter i Region Skåne. Under pandemin ökade förekomsten till 6%. Forskarna anser att sepsis kan betraktas som en pandemi i sig, oberoende av covid-19.

Studien visade dessutom att 20% av alla sepsispatienter i Skånestudien avled inom tre månader. Av de som överlevde, fick tre fjärdedelar långsiktiga hälsoeffekter som resulterade i hjärtinfarkt, njurproblem och kognitiva svårigheter.

Enligt sepsisforskaren Adam Linder, är sepsis lika vanligt som cancer, lika dödligt som hjärtinfarkt.

European Sepsis Alliance vill nu att forskarna kartlägger hur vanligt sepsis är i övriga Europa. Problemet är dock att övriga europeiska sjukhus inte är lika svenska.

Sepsis är dessutom underdiagnostiserad, oftast en bidiagnos till följd av en infektion.

Forskarna vill genom den senaste studien skapa medvetenhet i EU så att ett gemensamt övervakningssystem för sepsis skapas. De har nu kontakt med myndigheter och forskare i cirka 30 europeiska länder.

De hoppas att det finns tillräckligt med motivation för att få tillräcklig finansiering för att kunna sätta i gång med studien.

Sepsisbehandlingen har givetvis förbättrats på senare år men det måste finnas sätt att tidigt hitta patienter i riskzonen samt hitta andra behandlingar än antibiotika för att undvika bakterieresistens.

I Sverige var endast 2% av sepsisfallen associerade med antibiotikaresistens men man tror att andelen är högre i andra europeiska länder.

Källa

Estimating Sepsis Incidence Using Administrative Data and Clinical Medical Record Review
JAMA Netw Open. 2023, doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.31168