Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Samband mellan selenbrist och hjärtsvikt

Risken är dubbelt så hög för de personer som har låga nivåer av selen.

Samband mellan selenbrist och hjärtsvikt

2023-08-23 Det finns ett samband mellan selenbrist och en ökad risk för att utveckla hjärtsviktm enligt en ny studie vid Lunds universitet.

Risken är dubbelt så hög för de personer som har låga nivåer av selen.

Det är känt sedan 1960-talet att kronisk selenbrist leder till en mycket aggressiv typ av hjärtsvikt, som mest drabbar barn och ungdomar som bor på områden med selenfattig jord.

I samband med hjärtsvikt orkar inte hjärtat pumpa tillräckligt med blod ur kroppen.

I Sverige drabbas en kvarts miljon svenskar av hjärtsvikt.

Forskarna vet sedan 2019 att brist på selen är kopplat till en försämrad prognos för hjärtsviktspatienter.

Men i den nya studien kommer det fram att ökad risk för hjärtsvikt finns för personer med selenbrist som aldrig tidigare haft någon hjärtsjukdom.

Forskarna har använt sig av data från den prospektiva epidemiologiska hjärtsviktstudien Malmö Förebyggande Medicin, där 4803 individer ingick (medelålder 70 år, varav 29,1 procent var kvinnor).

– Studien visar att det finns ett samband med låga nivåer av selen och en ökad risk för att utveckla hjärtsvikt under en uppföljningstid på 15 år. Risken var dubbelt så hög hos de 20 procent som hade lägst nivåer av selen, säger Amra Jujic, post doc vid Lunds universitet och försteförfattare till studien.

Forskarna betonar dock att de ännu inte vet om det är bristen på selen som har denna effekt på prognosen vid hjärtsvikt, eller om det är hjärtsvikten i sig som påverkar selennivåerna.

– Vi vill därför undersöka hur hjärtsviktspatienter eller personer utan hjärtsvikt skulle reagera på att behandlas med selen. Det är något vi nu avser att studera i framtida, randomiserade kliniska studier i första hand hos patienter med redan etablerad hjärtsvikt, avslutar Martin Magnusson överläkare inom kardiologi på Skånes universitetssjukhus, adjungerad professor vid Lunds universitet, samt Clinical fellow vid Wallenberg center för molekylär medicinsk forskning..

 

Källa

Selenoprotein P deficiency is associated with higher risk of incident heart failure Free Radical Biology and Medicine 7 juli 2023