Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Röda blodkroppar som utsätts för syrebrist skyddar vid hjärtinfarkt

Effekten förstärks av kost innehållande nitratrika grönsaker, främst ruccolasallad och andra gröna bladgrönsaker.

Röda blodkroppar som utsätts för syrebrist skyddar vid hjärtinfarkt

2023-09-05 Röda blodkroppar transporterar syre från lungorna till kroppens alla celler och koldioxid tillbaka till lungorna.

Nu visar en ny svensk-japansk-tysk studie, att röda blodkroppar har en inneboende funktion att skydda mot hjärtskada som uppkommer vid hjärtinfarkt.

Effekten förstärks av kost innehållande nitratrika grönsaker, främst ruccolasallad och andra gröna bladgrönsaker

– Denna effekt kunde dessutom visas i en klinisk studie på patienter med högt blodtryck som lottades till att äta nitratrika grönsaker eller kost med lågt nitratinnehåll, säger John Pernow, professor i kardiologi vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.

– Resultaten visar dels på det grundläggande skydd mot skada vid syrebrist som de röda blodkropparna förmedlar, dels hur det skyddet kan aktiveras av enkla kostråd. Det kan ha stor betydelse för patienter med risk för hjärtinfarkt, säger studiens försteförfattare Jiangning Yang, forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.

En del av studien utfördes i experiment med röda blodkroppar från möss som tillfördes till en hjärtinfarktmodell med hjärtan från möss. Innan experimentet exponerades de röda blodkropparna för lågt syretryck, samtidigt som nitrat tillfördes i dricksvattnet.

I en klinisk studie samlades röda blodkroppar från patienter med högt blodtryck som lottades till nitratrik kost med gröna bladgrönsaker eller kost med nitratfattiga grönsaker. Dessa röda blodkroppar gavs till motsvarande hjärtinfarktmodell med hjärtan från råttor.

Nästa steg i forskningen är att utveckla ytterligare läkemedel som kan aktivera den skyddande signalmekanismen i röda blodkroppar för att ge skydd till kroppens vävnader och celler vid syrebrist.

Publikation

Hypoxic erythrocytes mediate cardioprotection through activation of soluble guanylate cyclase and release of cyclic GMP”. Journal of Clinical Investigation, online 1 september, 2023, doi: 10.1172/JCI167693